Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ


LỌC - GHÉP DÀN 4D (LOTO, ĐẶC BIỆT 4 SỐ)

Chọn ký tự phân tách giữa các số

Dàn 1


Dàn 2


 


Dàn trùng:
Những số có mặt đồng thời trong cả Dàn 1 và Dàn 2

Dàn ghép:
Những số có mặt trong Dàn 1 hoặc Dàn 2, hoặc cả 2 dàn

Dàn 1 loại Dàn 2:
Những số có mặt trong Dàn 1 nhưng không có mặt trong Dàn 2
Dàn 2 loại Dàn 1:
Những số có mặt trong Dàn 2 nhưng không có mặt trong Dàn 1