Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ


TẠO DÀN 3D (LOTO, ĐẶC BIỆT 3 SỐ) BỎ TRÙNG
Bỏ trùng: Những số trùng nhau chỉ lấy 1 lần

QUY ƯỚC
D1 Vị trí thứ 1 (đầu tiên)
D2 Vị trí thứ 2 (ở giữa)
D3 Vị trí thứ 3 (cuối cùng)


Chọn ký tự phân tách giữa các số


1. TẠO DÀN 3D THEO TÍNH CHẤT VỊ TRÍ Dx
D1
D2
D3

 
2. TẠO DÀN 3D THEO CHẠM
CHẠM
Thêm
Bỏ
 3. TẠO DÀN 3D THEO KIỂU D1 + D2 + D3
D1 D2 D3
+ +
Thêm
Bỏ
 4. TẠO DÀN 3D THEO KIỂU D1 x D2 x D3
D1 D2 D3
x x
Thêm
Bỏ
 5. TẠO DÀN 3D THEO KIỂU D1 x D2D3
D1
D2D3
 6. TẠO DÀN 3D THEO KIỂU D1D2 x D3
D1D2
D3