Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ


TẠO DÀN 4D (LOTO, ĐẶC BIỆT 4 SỐ) BỎ TRÙNG
Bỏ trùng: Những số trùng nhau chỉ lấy 1 lần

QUY ƯỚC
D1 Vị trí thứ 1 (đầu tiên)
D2 Vị trí thứ 2
D3 Vị trí thứ 3
D4 Vị trí thứ 4 (cuối cùng)


Chọn ký tự phân tách giữa các số


1. TẠO DÀN 4D THEO TÍNH CHẤT VỊ TRÍ Dx
D1
D2
D3
D3

 

2. TẠO DÀN 4D THEO CHẠM
CHẠM
Thêm
Bỏ
 3. TẠO DÀN 4D THEO KIỂU D1 + D2 + D3 + D4
D1 D2 D3 D4
+ + +
Thêm
Bỏ
 4. TẠO DÀN 4D THEO KIỂU D1 x D2 x D3 x D4
D1 D2 D3 D4
x x x
Thêm
Bỏ
 
5. TẠO DÀN 4D THEO KIỂU D1 x D2D3D4
D1
D2D3D4
 6. TẠO DÀN 4D THEO KIỂU D1D2D3 x D4
D1D2D3
D4
 7. TẠO DÀN 4D THEO KIỂU D1D2 x D3D4
D1D2
D3D4