Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ


GỘP SỐ 2D (LOTO, ĐẶC BIỆT 2 SỐ)

- Công cụ này sẽ gộp những cặp số
có dạng AB và BA thành dạng thu gọn ABA
- Những cặp số rời (độc lập), chẳng hạn CD
mà không có DC sẽ được giữ nguyên
Ví dụ:
- Dàn số nhập vào là: 12 21 34 43 89 98
sau khi gộp thành dàn 121 343 898
- Dàn số nhập vào là: 12 34 43 56 89 98
sau khi gộp thành dàn 12 343 56 898

Chọn ký tự phân tách giữa các số


Tùy chọn: