Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

CÔNG CỤ GHÉP XIÊN TỰ ĐỘNG

Nối số
Nhóm loto 1Nhóm loto 2Nhóm loto 3Nhóm loto 4
Loại xiên

       

Kết quả
Xiên 2 Xiên 3 Xiên 4


Hướng dẫn:
+ Xiên QUAY là xiên ghép quay vòng những loto trong cùng một nhóm loto
- Để tạo xiên quay, nhập tất cả loto vào ô Nhóm loto 1 và click nút Tạo xiên quay
+ Xiên NHÓM là xiên ghép những loto giữa các nhóm với nhau (theo kiểu bắc cầu)
- Để tạo xiên nhóm, nhập các loto vào các ô Nhóm loto 1, 2, 3, 4 như sau:
- Nếu muốn tạo xiên 2: nhập vào các ô Nhóm loto 1, Nhóm 2 loto
- Nếu muốn tạo xiên 3: nhập vào các ô Nhóm loto 1, Nhóm loto 2, Nhóm loto 3
- Nếu muốn tạo xiên 4: nhập vào các ô Nhóm loto 1, Nhóm loto 2, Nhóm loto 3, Nhóm loto 4
- Cuối cùng click nút Tạo xiên nhóm