Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ CẦU LOTO BẠCH THỦ ĐANG TRÚNG DÀI NHẤT
THEO NGÀY LIÊN TỤC

Sắp xếp theo      
Thống kê đến ngày   

  Loto   Loto theo cầu nếu chạy tiếp
  Chạy   Số ngày cầu đang trúng liên tục
  Max LS   Max trúng liên tục của cầu từ trước tới nay
  Độ Max   Hiệu số của: Max trúng liên tục hiện tại và Max trúng liên tục trước đây, được đánh dấu màu sắc:
Cận Max LS Chạm Max LS Vượt Max LS

TTCầu13
---
05
14
---
05
15
---
05
16
---
05
17
---
05
ChạyMax LSĐộ MaxLoto
1G2.1-1 + G3.3-47210330962,6256-128
2G2.1-1 + G3.2-1 18300062,6245-125
3G2.1-1 + G3.1-1 1331006845-127
4G5.6-4 + G6.1-3 979406,0645,4545-141
5G0.1-4 + G6.2-1 9688,88243845-164
6G3.1-4 + G3.6-2 9698514145-171
7G3.6-1 + G3.6-5 6521523245-197
8G3.3-3 + G5.4-1 97644811,1146-201
9G2.1-1 + G6.3-1 133306,066846-221
10G3.1-2 + G4.4-3 96536580,8047-311
11G2.1-4 + G3.4-3 45,4525004947-347