Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ CẦU LOTO BẠCH THỦ ĐANG TRÚNG DÀI NHẤT
THEO NGÀY LIÊN TỤC

Sắp xếp theo      
Thống kê đến ngày   

  Loto   Loto theo cầu nếu chạy tiếp
  Chạy   Số ngày cầu đang trúng liên tục
  Max LS   Max trúng liên tục của cầu từ trước tới nay
  Độ Max   Hiệu số của: Max trúng liên tục hiện tại và Max trúng liên tục trước đây, được đánh dấu màu sắc:
Cận Max LS Chạm Max LS Vượt Max LS

TTCầu25
---
11
26
---
11
27
---
11
28
---
11
29
---
11
30
---
11
01
---
12
ChạyMax LSĐộ MaxLoto
1G0.1-4 + G2.2-55017795417432875204
2G3.4-5 + G7.4-1 027871339874,7466014
3G1.1-4 + G6.1-2 231009,0918877966087
4G5.4-4 + G6.2-2 43,43793010914966098
5G4.4-1 + G5.4-4  2713412974,7456-179
6G2.1-2 + G4.1-3  721350366257-222
7G3.6-4 + G4.4-3   1517871045-101
8G4.1-4 + G7.4-1   7133589445-104
9G3.6-5 + G4.1-3   83,8350366245-112
10G3.4-2 + G5.1-2   99,9910796445-149
11G3.5-3 + G5.1-1   1342,42586245-190
12G3.3-3 + G7.4-1   7183,83989446-234
13G4.4-2 + G5.5-3   0380580046-269
14G2.1-2 + G4.1-2   1559366247-326