Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ CẦU LOTO BẠCH THỦ ĐANG TRƯỢT DÀI NHẤT
THEO NGÀY LIÊN TỤC

Sắp xếp theo         
Thống kê đến    

  Loto   Loto theo cầu nếu chạy tiếp
  Chạy   Số ngày cầu đang trúng liên tục
  Max LS   Max trúng liên tục của cầu từ trước tới nay
  Độ Max   Hiệu số của: Max trúng liên tục hiện tại và Max trúng liên tục trước đây, được đánh dấu màu sắc:
Cận Max LS Chạm Max LS Vượt Max LS

TTCầuTrượtMax LSĐộ MaxLoto
1G1.1-3 + G5.4-23832697
2G3.1-5 + G3.5-32425-179
3G3.5-5 + G7.4-12427-344
4G5.4-2 + G5.6-12429-578
5G3.4-3 + G3.6-42328-560
6G2.2-1 + G5.3-12328-599
7G5.6-3 + G6.2-22333-1078
8G3.6-1 + G4.1-32223-132
9G3.4-2 + G3.4-32225-346
10G2.1-4 + G3.5-12237-1533
11G1.1-5 + G6.3-32122-122
12G3.3-2 + G6.3-12124-320
13G5.6-1 + G6.2-22127-688
14G5.3-1 + G5.5-42127-694
15G2.1-3 + G3.4-32028-866
16G1.1-4 + G5.6-32030-1087
17G3.2-2 + G3.4-32031-1146