Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ CẦU LOTO BẠCH THỦ ĐANG TRƯỢT DÀI NHẤT
THEO NGÀY LIÊN TỤC

Sắp xếp theo         
Thống kê đến    

  Loto   Loto theo cầu nếu chạy tiếp
  Chạy   Số ngày cầu đang trúng liên tục
  Max LS   Max trúng liên tục của cầu từ trước tới nay
  Độ Max   Hiệu số của: Max trúng liên tục hiện tại và Max trúng liên tục trước đây, được đánh dấu màu sắc:
Cận Max LS Chạm Max LS Vượt Max LS

TTCầuTrượtMax LSĐộ MaxLoto
1G3.2-5 + G3.4-13227523
2G3.2-3 + G5.3-33231154
3G5.4-1 + G5.6-43025562
4G3.2-4 + G5.4-32927273
5G3.2-5 + G5.6-42931-222
6G2.1-5 + G4.2-22728-194
7G3.6-4 + G6.2-22739-1273
8G0.1-2 + G6.2-22625173
9G2.2-4 + G5.6-42532-722
10G4.4-4 + G6.2-22426-263
11G2.1-2 + G3.5-42430-683
12G3.1-3 + G3.2-32432-855
13G3.3-1 + G4.2-32443-1947
14G1.1-1 + G2.1-22322188
15G0.1-1 + G4.4-32327-420
16G3.2-1 + G3.3-22327-425
17G3.1-3 + G5.2-12330-756
18G2.1-5 + G6.1-32334-1192
19G3.1-2 + G6.2-22335-1243
20G3.5-3 + G4.2-42226-414
21G4.3-1 + G6.2-12226-472
22G3.5-5 + G5.6-42126-542
23G2.1-3 + G3.3-12129-874
24G3.6-5 + G4.2-22131-1034
25G4.4-4 + G5.2-22025-565
26G2.2-3 + G5.6-12025-573
27G3.3-2 + G3.5-42032-1253
28G1.1-2 + G7.1-12035-1556