Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ CẦU LOTO SONG THỦ ĐANG TRƯỢT DÀI NHẤT
THEO NGÀY LIÊN TỤC

Sắp xếp theo         
Thống kê đến     

  Loto   Loto theo cầu nếu chạy tiếp
  Chạy   Số ngày cầu đang trúng liên tục
  Max LS   Max trúng liên tục của cầu từ trước tới nay
  Độ Max   Hiệu số của: Max trúng liên tục hiện tại và Max trúng liên tục trước đây, được đánh dấu màu sắc:
Cận Max LS Chạm Max LS Vượt Max LS

TTCầuTrượtMax LSĐộ MaxLoto
1G4.2-3 + G4.2-41616062,26
2G4.3-3 + G5.5-41519-404,40
3G0.1-3 + G5.4-11421-733,88
4G2.1-5 + G3.6-31315-201,10
5G2.1-1 + G3.6-11316-303,30
6G3.1-5 + G3.5-11214-273,37
7G3.3-5 + G4.2-11215-346,64
8G4.1-1 + G6.3-31114-302,20
9G3.1-5 + G3.5-31114-379,97
10G0.1-5 + G5.2-41115-415,51
11G0.1-5 + G3.6-11116-513,31
12G3.2-1 + G3.3-11116-581,18
13G4.2-2 + G5.1-31116-581,18
14G2.1-4 + G4.2-41117-632,23
15G3.3-1 + G5.2-41118-715,51
16G3.2-4 + G5.4-21118-717,71
17G3.5-3 + G4.4-11118-797,79
18G3.6-1 + G5.1-41119-838,83
19G3.2-5 + G4.4-31014-471,17
20G5.4-2 + G5.6-11014-478,87
21G4.4-4 + G5.2-21014-480,08
22G3.2-1 + G4.2-41014-482,28
23G0.1-5 + G3.3-21015-512,21
24G3.2-5 + G3.4-41015-574,47
25G5.3-1 + G5.6-11015-598,89
26G2.1-1 + G3.5-11016-603,30
27G5.2-2 + G5.4-21016-607,70
28G2.1-1 + G3.5-31016-609,90
29G2.2-4 + G6.3-21016-674,47
30G3.2-5 + G4.4-21016-676,67
31G3.2-3 + G3.5-11016-693,39
32G4.1-4 + G5.4-21017-707,70
33G2.2-3 + G3.2-51018-837,73