Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ CHỐT SỐ SONG THỦ LOTO KHUNG 2 NGÀY

TỪ     ĐẾN      

Nhấn vào Nick để xem thông tin về thành viên
Nhấn vào ô để tự động copy số trong ô
Trúng Ngày 1Trúng Ngày 2Đang chờ kết quả
TNick23
09
24
09
25
09
26
09
27
09
28
09
Số lần chốt trúngTỷ lệ chốt trúngTỷ lệ chốt trúng ConTỷ lệ chốt trúng NháyTrúng ngày 1Trúng ngày 2Max trượt liên tụcMax trúng liên tụcSố lần chốtĐang chốtĐang chốt trúngSố lần chốt trượtĐang chốt trượt
1 anhQuanday 86 68 91 97 00 12310,50,5120333300
2 chidanh1con 86 68 60 06** 71 48310,50,67120333300
3 dacbiet9951 73 99 84 48 11 310,50,67030333300
4 hoanghonxanh40 04 38 00 92 47 310,50,5030333300
5 hyvongwin71 17 48** 92 88 96 310,51030333300
6 lienquan2019 54 51 82 71 24 42310,50,5120333300
7 minhdiep76 67 02 52 45 48 310,50,67030333300
8 TotBatXe71 92 95 12 36 55 310,50,5030333300
9 phocuvangem 37 71 15 43 44 99210,50,5020223200
10 chithanh7724845 64 61 16 76 68 20,670,330,33021233210
11 dailaogia74 47 95 59 97 11 20,670,330,33021233210
12 Emailty 00 30 10 50 17 8820,670,330,5111233210
13 HoangQuanHP 52 25 47 41 72 1720,670,330,5111233210
14 nguyenyenlinh11 69 50 34 88 33 20,670,330,5021233210
15 QTD68 07 16 61 50 17 20,670,330,33021233210
16 quochuy9269 82 84 48** 16 19 20,670,330,67021233210
17 soiroichot43 34  52 06** 12 3620,670,330,5111232210
18 tamquoc42 24  06** 50 88 0420,670,330,67111232210
19 thichduhet79 97  79 97 79 9720,670,330,33111232210
20 thichlachoi 11 73 17 71 36 6320,670,330,33111233210
21 thoconxinhxan45 31  30 36 84 4820,670,330,5111232210
22 thuaxongthang06 21 34 07 99 20 20,670,330,33021233210
23 VietAnh68695 36 20 48** 86 16 20,670,330,67021233210
24 ditimbachthu06 05** 30 83  92 79310,50,67120231100
25 chutichhoidong 44 79  61 16 210,50,75020121100
26 HUNG1959 77 40  96 69 210,50,75020121100
27 mytamido 14 41  98 51 210,50,5020121100
28 songla 48 84  34 88 210,50,5020121100
29 tengteng 50 05***  15 22 210,51020121100
30 VietAnhHP 99 16**  92 29 210,50,75020121100
31 ansongaymai 71 17 29 64 42 2420,670,330,33111133110
32 bacnholode 69 85 84 48 83 3810,50,250,25011123110
33 bachthu3nhay 65** 89 04 40 31 8620,670,330,5111133110
34 bietphailamsaoday44 96  67 76 44 9220,670,330,33111132110
35 Canh110288 33  92 60 00 2420,670,330,67111132110
36 Cauamhanoi51 29  83 29 69 2220,670,330,5111132110
37 connhabinh 52 25 30 51 59 9510,50,250,25011123110
38 consokydieu92 54 34 14  72 9820,670,330,33111131110
39 consovang 79 97 96 46 16 6120,670,330,67111133110
40 CSGT01 89 25 22 61 52 4010,50,250,25011123110
41 cuocchienso39 62 76 67 98 89 20,670,330,33021133110
42 danlode2k2 33 88  99 04 10,50,250,25011121110
43 daotet 91 19  88 33 10,50,250,25011121110
44 hoalayon 89 32 47 74 45 2110,50,250,5011123110
45 hung83 44 99  22 86 10,50,250,5011121110
46 khanhthu 17 46  97 59 10,50,250,25011121110
47 lethuylinh97 67 88 42 61 16 20,670,330,5021133110
48 locphatloc48 16 17 55 92 89 20,670,330,33021133110
49 minhthong168897 79  02 12 29 9710,330,170,17101132120
50 mtq 84 02  95 22 10,50,250,25011121110
51 muonkiemtien40 11 51 37  97 7920,670,330,33111131110
52 MY201100 44 96  17 10 10,50,250,25011121110
53 online95 50  79 97 54 6410,50,250,25011122110
54 saokim79 53  37 73 76 6710,50,250,25011122110
55 sohochaylam39 44 06 89 43** 34 20,670,330,67021133110
56 SoiLoto34 43   75 13 10,50,250,25011121110
57 T8T88 44 99 02 24 67 9510,50,250,25011123110
58 timlo2nhay 41 91 79 97 52 2510,50,250,25011123110
59 TLong88844 99 89 98  62 2620,670,330,5111131110
60 toilatoi7x29 19 24 42 73 48 20,670,330,33021133110
61 vaobothoi 34 22 17 02 12 9720,670,330,33111133110
62 vuquy4859 95 65 15  43** 3420,670,330,5111131110
63 xosoxmien61 37 50 05  82 8420,670,330,5111131110
64 AnBao47 86 38 62 92 21 10,330,170,17012133120
65 bababyby04 73 15 38 16 63 10,330,170,17012133120
66 CatLinhHD 11 10 51 20 24 6910,330,170,33102133120
67 choisoxo 52 25 04 40 88 3310,330,170,17102133120
68 chotladanh 46 64 07 35 16 43**10,330,170,5102133120
69 DamVinhHung 04 57 12 39 43** 3410,330,170,33102133120
70 danhnhothoi83 38 92 67 96 55 10,330,170,17012133120
71 hongtutoan 73 39 54 45 04 8810,330,170,33102133120
72 KINGTON36 25 21 76 63 36 10,330,170,17012133120
73 kocannoinhieu43 34 06 21  17 7110,330,170,17102131120
74 LLLucky64 21 59 17 68 38 10,330,170,17012133120
75 MRNam86 37 73 76 92 22 7710,330,170,17102133120
76 NamAcb69 77 55 02 69 16 10,330,170,33012133120
77 Ronaldo7 54 45 92 15 22 6810,330,170,33102133120
78 tuankhang198036 63 91 19 79 36 10,330,170,17012133120
79 thong12377 43 45 33 20 62 10,330,170,33012133120
80 thosansodep 43 55 38 89 40 0410,330,170,17102133120
81 VNtatthang77 46 06 60 38 92 10,330,170,17012133120
82 vuanh88662 35 71 17  17 0010,330,170,33102131120
83 vungtroisohoc 72 64 59 82 42 1610,330,170,17102133120
84 Xuanphat 37 67 67 76 24 7110,330,170,17102133120
85 danhxu 02 68 74 47  210,50,75020220000
86 miule71 17 38 83  99 442