Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Từ ngàyđến ngày
Nạp phí và đăng nhập để được xem thống kê mới nhất        THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 25/09/2023
                      (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-3 + G6.1-2 --> 80,80 --> 42,24 ---> 87,78 - win 87 78 ngày 1;    
G3.3-4 + G6.1-2 --> 80,80 --> 42,24 ---> 87,78 - win 87 78 ngày 1;    

G1.1-3 + G3.5-5 --> 80,80 --> 42,24 ---> 88,88 - win 88 88 ngày 1;    
G3.3-4 + G3.5-5 --> 80,80 --> 42,24 ---> 88,88 - win 88 88 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 22 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
38 (38 lần) ;    90 (32 lần) ;    97 (35 lần) - win 97 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 22 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
09,90 (50 lần) - win 09 ngày 3;    79,97 (50 lần) - win 79 97 ngày 2;    27,72 (49 lần) - win 27 27 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
16,61 (45 lần) - win 16 ngày 1;    56,65 (45 lần) - win 56 65 65 ngày 2;    04,40 (54 lần) - win 40 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (47 lần) - win 01 ngày 1;    13,31 (49 lần) ;    11,66 (54 lần) - win 66 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (43 lần) ;    09,90 (45 lần) - win 09 ngày 3;    67,76 (40 lần) - win 67 76 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
07,70 (46 lần) - win 07 70 ngày 2;    58,85 (46 lần) ;    26,62 (44 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
07 - win 07 ngày 2;    31;    41;    17 - win 17 ngày 1;    34 - win 34 ngày 3;    54;    66 - win 66 ngày 1;    75 - win 75 ngày 2;    80 - win 80 ngày 3;    92;    94 - win 94 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
07,70 - win 07 70 ngày 2;    13,31;    14,41 - win 14 ngày 1;    27,72 - win 27 27 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G3.6-3 + G5.2-3 ---> 75,57 - win 75 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.6-5 + G4.3-2 ---> 72,27 - win 27 27 ngày 2;    

        THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 24/09/2023
                      (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.6-5 + G5.3-3 --> 80,80,80 --> 49,49 ---> 74,47;    
G3.6-5 + G5.6-1 --> 80,80,80 --> 49,49 ---> 74,47;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 14 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
21 (34 lần) - win 21 ngày 3;    79 (32 lần) - win 79 ngày 3;    05 (28 lần) - win 05 05 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 14 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
23,32 (45 lần) - win 32 ngày 1;    12,21 (55 lần) - win 21 ngày 3;    79,97 (49 lần) - win 97 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
13,31 (54 lần) - win 31 ngày 1;    07,70 (53 lần) - win 07 70 ngày 3;    69,96 (43 lần) - win 96 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
66 - win 66 ngày 2;    07 - win 07 ngày 3;    31 - win 31 ngày 1;    33 - win 33 ngày 2;    34 - win 34 ngày 1;    41 - win 41 ngày 1;    54;    75 - win 75 75 ngày 1;    80 - win 80 ngày 1;    92 - win 92 92 ngày 1;    93 - win 93 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
07,70 - win 07 70 ngày 3;    11,66 - win 66 ngày 2;    27,72 - win 27 ngày 1;    89,98;    

+ Cầu vượt max:
G2.2-1 + G7.4-2 ---> 71,17 - win 71 ngày 1;    
G3.4-5 + G4.2-1 ---> 01,10 - win 10 ngày 1;    
G3.6-3 + G5.2-3 ---> 67,76 - win 67 76 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G1.1-3 + G6.3-2 ---> 41,14 - win 41 14 ngày 1;    

        THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 23/09/2023
                      (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê khi đặc biệt về 66 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
37 (31 lần) ;    19 (28 lần) - win 19 ngày 3;    56 (29 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 66 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
34,43 (51 lần) - win 34 ngày 2;    00,55 (53 lần) - win 00 ngày 1;    12,21 (41 lần) - win 21 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
08,80 (50 lần) - win 80 80 ngày 1;    02,20 (52 lần) - win 02 ngày 3;    56,65 (50 lần) ;    

+ Thống kê khi đầu 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
00,55 (47 lần) - win 00 ngày 1;    69,96 (47 lần) - win 69 ngày 1;    25,52 (43 lần) - win 52 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
66 - win 66 ngày 3;    31 - win 31 ngày 1;    33 - win 33 ngày 3;    34 - win 34 ngày 2;    40 - win 40 ngày 2;    42 - win 42 ngày 2;    54;    72;    80 - win 80 80 ngày 1;    92 - win 92 92 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
07,70 - win 07 07 ngày 1;    11,66 - win 66 ngày 3;    27,72 - win 27 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G2.2-3 + G5.2-2 ---> 23,32 - win 32 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G2.2-1 + G7.4-2 ---> 91,19 - win 19 ngày 3;    
G3.4-5 + G4.2-1 ---> 74,47;    
G3.6-3 + G5.2-3 ---> 88 - win 88 88 88 ngày 2;    

- Cầu chạm max:G2.2-3 + G3.2-2 ---> 25,52 - win 52 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G1.1-1 + G5.1-2 ---> 31,13 - win 31 ngày 1;    
G1.1-3 + G6.3-2 ---> 89,98;    

        THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 22/09/2023
                      (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê khi đặc biệt về 03 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
82 (33 lần) ;    90 (27 lần) - win 90 ngày 2;    69 (31 lần) - win 69 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 03 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (57 lần) - win 20 ngày 1;    69,96 (51 lần) - win 69 ngày 2;    26,62 (41 lần) - win 26 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
29,92 (38 lần) - win 92 ngày 1;    01,10 (47 lần) - win 10 ngày 2;    26,62 (48 lần) - win 26 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (54 lần) - win 26 ngày 2;    24,42 (55 lần) - win 24 42 ngày 3;    79,97 (47 lần) - win 97 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
72;    31 - win 31 ngày 2;    34 - win 34 ngày 3;    40 - win 40 ngày 3;    42 - win 42 ngày 3;    54 - win 54 ngày 1;    66 - win 66 66 ngày 1;    80 - win 80 80 80 ngày 1;    92 - win 92 ngày 1;    97 - win 97 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
07,70 - win 07 07 ngày 2;    24,42 - win 24 42 ngày 3;    27,72 - win 27 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G2.2-3 + G5.2-2 ---> 73,37;    

- Cầu chạm max:
G2.2-1 + G7.4-2 ---> 55;    
G3.6-3 + G5.2-3 ---> 26,62 - win 26 ngày 2;    
G3.4-5 + G4.2-1 ---> 43,34 - win 34 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G2.2-3 + G3.2-2 ---> 78,87 - win 78 ngày 3;    

        THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 21/09/2023
                      (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.2-3 + G4.4-2 --> 67,76 --> 65,56 ---> 12,21 - win 21 ngày 2;    
G4.4-2 + G6.1-2 --> 76,67 --> 56,65 ---> 21,12 - win 21 ngày 2;    

G4.2-2 + G4.2-3 --> 76,67 --> 56,65 ---> 61,16;    
G4.2-2 + G6.1-2 --> 76,67 --> 56,65 ---> 61,16;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 25 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
04 (32 lần) - win 04 ngày 2;    85 (29 lần) ;    94 (30 lần) - win 94 94 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 25 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
58,85 (46 lần) - win 58 ngày 2;    04,40 (43 lần) - win 04 ngày 2;    01,10 (51 lần) - win 01 10 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
16,61 (45 lần) ;    56,65 (46 lần) ;    04,40 (55 lần) - win 04 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
16,61 (44 lần) ;    89,98 (54 lần) - win 89 ngày 2;    18,81 (40 lần) - win 18 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
56,65 (46 lần) ;    24,42 (35 lần) ;    12,21 (52 lần) - win 21 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (51 lần) - win 21 ngày 2;    02,20 (51 lần) - win 20 ngày 2;    57,75 (50 lần) - win 75 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
24;    31 - win 31 ngày 1;    35 - win 35 ngày 3;    40;    54 - win 54 ngày 2;    66 - win 66 66 ngày 2;    72;    80 - win 80 80 80 ngày 2;    97 - win 97 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
79,97 - win 97 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G2.2-1 + G7.4-2 ---> 40,04 - win 04 ngày 2;    
G3.6-3 + G5.2-3 ---> 55;    
G3.4-5 + G4.2-1 ---> 65,56;    

        THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 20/09/2023
                      (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.2-3 + G6.3-2 --> 50,05 --> 67,76 ---> 62,26 - win 62 ngày 1;    
G6.1-2 + G6.3-2 --> 50,05 --> 67,76 ---> 62,26 - win 62 ngày 1;    

G3.5-5 + G5.5-1 --> 05,50 --> 67,76 ---> 82,28 - win 28 ngày 1;    
G3.5-5 + G7.1-2 --> 05,50 --> 67,76 ---> 82,28 - win 28 ngày 1;    
G4.1-2 + G6.3-2 --> 50,05 --> 67,76 ---> 82,28 - win 28 ngày 1;    

G3.5-2 + G4.2-3 --> 05,50 --> 76,67 ---> 46,64 - win 64 ngày 2;    
G3.5-2 + G6.1-2 --> 05,50 --> 76,67 ---> 46,64 - win 64 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 04 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
93 (40 lần) - win 93 ngày 2;    95 (32 lần) - win 95 ngày 1;    29 (36 lần) - win 29 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 04 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
58,85 (48 lần) - win 85 ngày 1;    29,92 (54 lần) - win 29 ngày 2;    39,93 (52 lần) - win 39 93 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (46 lần) - win 20 ngày 3;    24,42 (47 lần) - win 42 42 ngày 1;    04,40 (43 lần) - win 40 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
67,76 (47 lần) - win 67 ngày 2;    25,52 (52 lần) - win 25 52 ngày 1;    29,92 (43 lần) - win 29 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
35;    40 - win 40 ngày 1;    66 - win 66 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
57,75 - win 75 ngày 2;    79,97;    

        THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 19/09/2023
                      (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê khi đặc biệt về 65 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
10 (26 lần) - win 10 ngày 3;    12 (31 lần) - win 12 12 ngày 2;    84 (28 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 65 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (52 lần) - win 12 12 ngày 2;    48,84 (46 lần) - win 48 ngày 1;    01,10 (38 lần) - win 01 10 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
35;    40 - win 40 ngày 2;    66 - win 66 ngày 1;    68;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
08,80 - win 80 ngày 2;    57,75 - win 75 ngày 3;    79,97 - win 97 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.5-1 + G6.1-1 ---> 42,24 - win 42 42 ngày 1;    
G3.5-3 + G5.5-4 ---> 78,87 - win 87 ngày 1;    

        THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 18/09/2023
                      (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-1 + G4.3-1 --> 39,93 --> 07,70 ---> 96,69;    
G3.3-4 + G7.1-1 --> 39,93 --> 70,07 ---> 69,96;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 24 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
02 (30 lần) ;    03 (34 lần) ;    74 (29 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 24 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
18,81 (48 lần) - win 18 81 ngày 3;    13,31 (41 lần) - win 31 ngày 1;    02,20 (45 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
67,76 (48 lần) - win 67 76 ngày 2;    15,51 (41 lần) - win 15 ngày 3;    44,99 (49 lần) - win 44 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
10;    23 - win 23 23 ngày 2;    40 - win 40 ngày 3;    52 - win 52 ngày 2;    81 - win 81 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
57,75 - win 75 ngày 1;    79,97 - win 97 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G5.1-2 + G5.6-2 ---> 98,89 - win 98 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G1.1-3 + G5.3-4 ---> 24,42 - win 24 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G5.5-4 + G6.1-1 ---> 34,43 - win 34 ngày 1;    

        THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 17/09/2023
                      (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-4 + G4.2-2 --> 57,57 --> 72,72 ---> 28,82 - win 82 ngày 1;    
G2.1-3 + G5.5-2 --> 57,57 --> 72,72 ---> 82,28 - win 82 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 20 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
88 (36 lần) ;    93 (38 lần) - win 93 ngày 1;    80 (36 lần) - win 80 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 20 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
38,83 (44 lần) - win 83 ngày 1;    08,80 (53 lần) - win 80 ngày 1;    33,88 (48 lần) - win 33 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
58,85 (46 lần) - win 85 ngày 1;    00,55 (46 lần) - win 00 ngày 1;    07,70 (45 lần) - win 07 70 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
23 - win 23 23 ngày 3;    40 - win 40 ngày 1;    81;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
23,32 - win 23 23 ngày 3;    25,52 - win 25 ngày 2;    57,75 - win 75 ngày 2;    79,97 - win 97 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G5.1-2 + G5.6-2 ---> 55;    
G3.4-1 + G3.5-1 ---> 70,07 - win 70 07 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.6-3 + G6.2-3 ---> 69,96 - win 69 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G1.1-3 + G5.3-4 ---> 27,72 - win 72 ngày 2;    

        THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 16/09/2023
                      (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.1-2 + G5.6-4 --> 04,40 --> 10,01 ---> 83,38 - win 83 ngày 2;    
G5.6-4 + G7.4-2 --> 40,04 --> 01,10 ---> 38,83 - win 83 ngày 2;    

G1.1-4 + G3.3-1 --> 62,62 --> 01,10 ---> 54,45 - win 54 ngày 2;    
G3.3-1 + G6.1-2 --> 62,62 --> 10,01 ---> 45,54 - win 54 ngày 2;    

G3.1-2 + G4.3-1 --> 05,50,50 --> 10,01 ---> 89,98 - win 89 89 98 ngày 2;    
G4.3-1 + G7.4-2 --> 50,50,05 --> 01,10 ---> 98,89 - win 98 89 89 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 22 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
38 (39 lần) ;    27 (36 lần) ;    90 (31 lần) - win 90 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 22 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
09,90 (52 lần) - win 90 ngày 1;    27,72 (51 lần) - win 72 72 ngày 1;    35,53 (45 lần) - win 53 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (49 lần) ;    26,62 (49 lần) - win 62 ngày 3;    29,92 (39 lần) - win 92 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
78;    81;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
04,40 - win 40 ngày 2;    23,32;    25,52 - win 25 ngày 3;    46,64 - win 64 ngày 3;    49,94 - win 94 ngày 2;    79,97 - win 97 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.2-4 + G4.1-3 ---> 07,70 - win 07 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G5.1-2 + G5.6-2 ---> 47,74 - win 74 ngày 2;    
G3.4-1 + G3.5-1 ---> 67,76;    

- Cầu cận max:
G3.6-3 + G6.2-3 ---> 89,98 - win 89 89 98 ngày 2;