Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Từ ngàyđến ngày
Nạp phí và đăng nhập để được xem thống kê mới nhất        THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 19/04/2024
                      (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.1-4 + G4.3-4 --> 61,16,16 --> 71,17 ---> 13,31;    
G4.3-2 + G4.3-4 --> 61,16,16 --> 71,17 ---> 13,31;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 89 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
99 (33 lần) - win 99 99 ngày 3;    38 (24 lần) - win 38 ngày 2;    82 (31 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 89 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
06,60 (53 lần) - win 06 ngày 2;    79,97 (48 lần) - win 79 79 ngày 3;    38,83 (36 lần) - win 38 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
07,70 (47 lần) - win 70 ngày 2;    68,86 (45 lần) - win 86 ngày 3;    79,97 (46 lần) - win 79 79 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
67,76 (47 lần) ;    57,75 (47 lần) - win 57 ngày 1;    07,70 (46 lần) - win 70 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
10 - win 10 ngày 2;    12;    13;    16 - win 16 ngày 1;    22 - win 22 ngày 2;    50;    52 - win 52 ngày 1;    61 - win 61 ngày 1;    73 - win 73 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
01,10 - win 10 ngày 2;    16,61 - win 16 61 ngày 1;    22,77 - win 77 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.6-3 + G4.2-2 ---> 98,89 - win 98 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G2.1-4 + G4.2-3 ---> 82,28;    
G1.1-2 + G5.3-3 ---> 91,19 - win 91 ngày 1;    
G2.2-3 + G5.2-2 ---> 16,61 - win 16 61 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G4.1-1 + G5.1-1 ---> 35,53;    

- Cầu cận max:
G3.2-2 + G6.1-1 ---> 43,34 - win 43 ngày 1;    
G5.2-2 + G5.6-2 ---> 64,46 - win 46 46 ngày 1;    
G3.6-3 + G5.1-1 ---> 95,59 - win 95 ngày 1;    

        THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 18/04/2024
                      (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê khi đặc biệt về 50 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
94 (30 lần) ;    93 (31 lần) ;    97 (31 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 50 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (48 lần) - win 49 ngày 3;    39,93 (45 lần) ;    24,42 (47 lần) - win 24 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
22 - win 22 ngày 3;    10 - win 10 ngày 3;    13;    16 - win 16 ngày 2;    50 - win 50 ngày 1;    61 - win 61 ngày 2;    73 - win 73 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
16,61 - win 16 61 ngày 2;    22,77 - win 77 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G5.1-1 + G7.3-2 ---> 81,18 - win 18 ngày 1;    
G2.1-4 + G4.2-3 ---> 11;    
G4.2-4 + G7.4-1 ---> 71,17 - win 71 17 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G1.1-2 + G5.3-3 ---> 68,86;    
G2.2-3 + G5.2-2 ---> 08,80 - win 80 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.1-4 + G4.2-4 ---> 47,74 - win 47 74 74 ngày 1;    
G4.1-1 + G5.1-1 ---> 48,84 - win 84 ngày 2;    

        THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 17/04/2024
                      (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.4-4 + G5.2-1 --> 18,18,81 --> 29,29 ---> 13,31;    
G3.4-4 + G7.2-2 --> 18,18,81 --> 29,29 ---> 13,31;    

G3.3-4 + G3.4-4 --> 81,18,18 --> 29,29 ---> 41,14 - win 41 41 ngày 2;    
G3.4-4 + G7.1-2 --> 18,18,81 --> 29,29 ---> 14,41 - win 41 41 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 69 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
17 (31 lần) - win 17 ngày 1;    62 (37 lần) ;    57 (30 lần) - win 57 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 69 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (51 lần) - win 26 ngày 3;    49,94 (43 lần) ;    13,31 (45 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
13;    16 - win 16 16 ngày 1;    22;    50 - win 50 ngày 1;    61 - win 61 ngày 1;    73 - win 73 ngày 3;    75;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
16,61 - win 16 16 61 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G0.1-5 + G4.1-2 ---> 99;    

+ Cầu vượt max:
G5.1-1 + G7.3-2 ---> 08,80 - win 80 ngày 3;    
G2.2-5 + G3.1-1 ---> 16,61 - win 16 16 61 ngày 1;    
G3.5-5 + G5.6-1 ---> 52,25 - win 52 ngày 1;    
G2.1-4 + G4.2-3 ---> 64,46 - win 46 46 ngày 3;    
G4.2-4 + G7.4-1 ---> 62,26 - win 26 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G4.2-3 + G5.6-1 ---> 42,24 - win 42 24 ngày 1;    
G3.1-2 + G4.2-4 ---> 56,65 - win 65 ngày 1;    
G4.2-4 + G7.2-1 ---> 63,36 - win 63 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.6-5 + G6.2-2 ---> 27,72 - win 72 ngày 1;    
G3.1-2 + G4.4-4 ---> 53,35 - win 53 ngày 1;    
G1.1-2 + G5.3-3 ---> 34,43 - win 34 ngày 2;    

        THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 16/04/2024
                      (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.3-2 + G5.6-4 --> 90,90 --> 96,96,69 ---> 00,00 - win 00 00 ngày 1;    
G5.1-3 + G5.6-4 --> 90,90 --> 96,96,69 ---> 00,00 - win 00 00 ngày 1;    

G0.1-3 + G3.3-2 --> 90,90 --> 69,96,96 ---> 30,03 - win 03 ngày 1;    
G0.1-3 + G5.1-3 --> 90,90 --> 69,96,96 ---> 30,03 - win 03 ngày 1;    

G1.1-2 + G6.1-3 --> 20,20,20 --> 16,61 ---> 06,60 - win 06 60 ngày 3;    
G1.1-2 + G6.2-1 --> 20,20,20 --> 16,61 ---> 06,60 - win 06 60 ngày 3;    
G5.3-3 + G5.6-4 --> 20,20,20 --> 16,61 ---> 60,06 - win 60 06 ngày 3;    
G1.1-4 + G6.1-3 --> 30,03 --> 16,61 ---> 06,60 - win 06 60 ngày 3;    
G1.1-4 + G6.2-1 --> 30,03 --> 16,61 ---> 06,60 - win 06 60 ngày 3;    
G3.3-2 + G6.1-3 --> 90,90 --> 96,96,69 ---> 06,60 - win 06 60 ngày 3;    
G3.3-2 + G6.2-1 --> 90,90 --> 96,96,69 ---> 06,60 - win 06 60 ngày 3;    
G5.1-3 + G6.1-3 --> 90,90 --> 96,96,69 ---> 06,60 - win 06 60 ngày 3;    
G5.1-3 + G6.2-1 --> 90,90 --> 96,96,69 ---> 06,60 - win 06 60 ngày 3;    

G5.2-4 + G6.1-3 --> 30,03 --> 16,61 ---> 26,62 - win 26 ngày 1;    
G5.2-4 + G6.2-1 --> 30,03 --> 16,61 ---> 26,62 - win 26 ngày 1;    

G0.1-3 + G0.1-5 --> 03,30 --> 69,96,96 ---> 36,63 - win 63 ngày 2;    
G6.1-3 + G6.2-2 --> 03,30 --> 69,96,96 ---> 63,36 - win 63 ngày 2;    
G6.2-1 + G6.2-2 --> 03,30 --> 69,96,96 ---> 63,36 - win 63 ngày 2;    

G3.5-3 + G6.1-3 --> 90,90 --> 96,96,69 ---> 46,64 - win 46 ngày 1;    
G3.5-3 + G6.2-1 --> 90,90 --> 96,96,69 ---> 46,64 - win 46 ngày 1;    

G3.2-4 + G6.1-3 --> 90,90 --> 96,96,69 ---> 56,65 - win 65 ngày 2;    
G3.2-4 + G6.2-1 --> 90,90 --> 96,96,69 ---> 56,65 - win 65 ngày 2;    

G0.1-5 + G6.1-3 --> 30,03 --> 96,96,69 ---> 66,66 - win 66 66 ngày 2;    
G0.1-5 + G6.2-1 --> 30,03 --> 96,96,69 ---> 66,66 - win 66 66 ngày 2;    
G5.3-3 + G6.1-3 --> 20,20,20 --> 16,61 ---> 66,66 - win 66 66 ngày 2;    
G5.3-3 + G6.2-1 --> 20,20,20 --> 16,61 ---> 66,66 - win 66 66 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 96 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
90 (42 lần) - win 90 ngày 3;    55 (28 lần) ;    71 (28 lần) - win 71 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 96 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
19,91 (45 lần) - win 91 ngày 2;    13,31 (52 lần) - win 13 ngày 1;    48,84 (46 lần) - win 48 84 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
69,96 (44 lần) - win 69 ngày 1;    22,77 (47 lần) - win 22 ngày 1;    89,98 (50 lần) - win 98 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
13 - win 13 ngày 1;    27 - win 27 ngày 3;    50 - win 50 ngày 2;    61 - win 61 ngày 1;    75;    99;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
16,61 - win 61 ngày 1;    38,83;    

+ Cầu vượt max:
G5.1-1 + G7.3-2 ---> 09,90 - win 90 ngày 3;    
G2.2-5 + G3.1-1 ---> 55;    
G3.4-5 + G5.1-1 ---> 40,04 - win 04 ngày 1;    
G3.5-5 + G5.6-1 ---> 85,58;    
G3.4-5 + G6.2-2 ---> 43,34 - win 34 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G4.1-4 + G5.6-1 ---> 15,51 - win 51 ngày 1;    
G2.1-4 + G4.2-3 ---> 77 - win 77 ngày 3;    
G4.2-4 + G7.4-1 ---> 19,91 - win 91 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G4.2-3 + G5.6-1 ---> 75,57;    
G3.1-2 + G4.2-4 ---> 91,19 - win 91 ngày 2;    
G4.4-2 + G5.4-3 ---> 31,13 - win 13 ngày 1;    
G4.2-4 + G7.2-1 ---> 12,21 - win 12 ngày 2;    
G4.2-4 + G7.3-1 ---> 18,81 - win 81 ngày 1;    

        THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 15/04/2024
                      (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-3 + G4.4-4 --> 37,73 --> 03,30 ---> 60,06;    
G4.4-4 + G6.1-3 --> 73,37 --> 30,03 ---> 06,60;    
G4.4-4 + G6.2-1 --> 73,37 --> 30,03 ---> 06,60;    

G3.2-3 + G5.1-1 --> 16,16 --> 30,03 ---> 34,43 - win 34 ngày 2;    
G3.2-3 + G7.4-2 --> 16,16 --> 30,03 ---> 34,43 - win 34 ngày 2;    

G2.1-1 + G3.6-2 --> 37,73 --> 20,20,20 ---> 53,35 - win 35 ngày 1;    
G3.6-2 + G5.5-2 --> 73,37 --> 20,20,20 ---> 35,53 - win 35 ngày 1;    
G5.3-2 + G7.1-1 --> 37,73 --> 20,20,20 ---> 35,53 - win 35 ngày 1;    

G0.1-3 + G5.4-2 --> 37,73 --> 90,90 ---> 63,36 - win 63 ngày 3;    
G5.4-2 + G6.1-3 --> 73,37 --> 90,90 ---> 36,63 - win 63 ngày 3;    
G5.4-2 + G6.2-1 --> 73,37 --> 90,90 ---> 36,63 - win 63 ngày 3;    

G3.2-4 + G3.6-2 --> 37,73 --> 90,90 ---> 93,39 - win 93 ngày 2;    
G3.3-2 + G3.6-2 --> 37,73 --> 90,90 ---> 93,39 - win 93 ngày 2;    

G3.6-5 + G5.1-1 --> 16,16 --> 90,90 ---> 74,47;    
G3.6-5 + G7.4-2 --> 16,16 --> 90,90 ---> 74,47;    

G0.1-3 + G5.5-4 --> 83,83,83 --> 03,30 ---> 65,56 - win 65 ngày 3;    
G5.5-4 + G6.1-3 --> 83,83,83 --> 30,03 ---> 56,65 - win 65 ngày 3;    
G5.5-4 + G6.2-1 --> 83,83,83 --> 30,03 ---> 56,65 - win 65 ngày 3;    
G0.1-3 + G7.1-1 --> 37,73 --> 20,20,20 ---> 65,56 - win 65 ngày 3;    
G6.1-3 + G7.1-1 --> 37,73 --> 20,20,20 ---> 65,56 - win 65 ngày 3;    
G6.2-1 + G7.1-1 --> 37,73 --> 20,20,20 ---> 65,56 - win 65 ngày 3;    
G2.1-1 + G5.6-4 --> 83,83,83 --> 20,20,20 ---> 56,65 - win 65 ngày 3;    
G5.5-2 + G5.6-4 --> 83,83,83 --> 20,20,20 ---> 56,65 - win 65 ngày 3;    

G0.1-3 + G3.6-4 --> 83,83,83 --> 90,90 ---> 66,66 - win 66 66 ngày 3;    
G3.6-4 + G6.1-3 --> 83,83,83 --> 90,90 ---> 66,66 - win 66 66 ngày 3;    
G3.6-4 + G6.2-1 --> 83,83,83 --> 90,90 ---> 66,66 - win 66 66 ngày 3;    

G0.1-3 + G6.2-2 --> 83,83,83 --> 03,30 ---> 69,96 - win 69 96 96 ngày 1;    
G6.1-3 + G6.2-2 --> 83,83,83 --> 03,30 ---> 69,96 - win 69 96 96 ngày 1;    
G6.2-1 + G6.2-2 --> 83,83,83 --> 03,30 ---> 69,96 - win 69 96 96 ngày 1;    
G3.2-4 + G5.6-4 --> 83,83,83 --> 90,90 ---> 96,69 - win 96 96 69 ngày 1;    
G3.3-2 + G5.6-4 --> 83,83,83 --> 90,90 ---> 96,69 - win 96 96 69 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 49 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
95 (30 lần) ;    64 (25 lần) ;    60 (32 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 49 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
59,95 (49 lần) ;    38,83 (47 lần) ;    46,64 (43 lần) - win 46 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
44,99 (44 lần) ;    59,95 (52 lần) ;    00,55 (46 lần) - win 00 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
13 - win 13 ngày 2;    50 - win 50 ngày 1;    61 - win 61 ngày 1;    99;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
13,31 - win 13 ngày 2;    44,99;    

+ Cầu vượt max:
G5.1-1 + G7.3-2 ---> 45,54 - win 54 ngày 2;    
G2.2-5 + G3.1-1 ---> 06,60;    
G3.4-5 + G5.1-1 ---> 54,45 - win 54 ngày 2;    
G3.3-5 + G6.1-3 ---> 96,69 - win 96 96 69 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.5-5 + G5.6-1 ---> 03,30 - win 03 ngày 2;    
G3.4-5 + G6.2-2 ---> 59,95;    

- Cầu cận max:
G4.1-4 + G5.6-1 ---> 23,32;    G2.1-4 + G4.2-3 ---> 23,32;    
G4.2-4 + G7.4-1 ---> 06,60;    

        THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 14/04/2024
                      (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.6-2 + G6.1-3 --> 28,28 --> 73,37 ---> 00,00 - win 00 00 ngày 2;    
G3.6-2 + G6.2-1 --> 28,28 --> 73,37 ---> 00,00 - win 00 00 ngày 2;    

G1.1-2 + G3.6-2 --> 28,28 --> 27,27,27,72 ---> 20,02 - win 20 20 20 ngày 1;    
G2.2-3 + G3.6-2 --> 28,28 --> 27,27,27,72 ---> 20,02 - win 20 20 20 ngày 1;    

G5.5-4 + G6.1-3 --> 28,28 --> 83,83,83 ---> 30,03 - win 30 03 ngày 1;    
G5.5-4 + G6.2-1 --> 28,28 --> 83,83,83 ---> 30,03 - win 30 03 ngày 1;    
G6.1-3 + G6.2-2 --> 42,42 --> 83,83,83 ---> 03,30 - win 03 30 ngày 1;    
G6.2-1 + G6.2-2 --> 42,42 --> 83,83,83 ---> 03,30 - win 03 30 ngày 1;    

G3.4-4 + G6.1-3 --> 42,42 --> 73,37 ---> 40,04 - win 04 ngày 3;    
G3.4-4 + G6.2-1 --> 42,42 --> 73,37 ---> 40,04 - win 04 ngày 3;    

G3.4-5 + G6.1-3 --> 42,42 --> 83,83,83 ---> 70,07 - win 70 70 ngày 2;    
G3.4-5 + G6.2-1 --> 42,42 --> 83,83,83 ---> 70,07 - win 70 70 ngày 2;    
G3.6-2 + G5.3-4 --> 28,28 --> 73,37 ---> 07,70 - win 70 70 ngày 2;    
G3.6-2 + G7.1-2 --> 28,28 --> 73,37 ---> 07,70 - win 70 70 ngày 2;    

G6.1-3 + G7.2-1 --> 42,42 --> 83,83,83 ---> 08,80 - win 80 ngày 1;    
G6.2-1 + G7.2-1 --> 42,42 --> 83,83,83 ---> 08,80 - win 80 ngày 1;    

G5.4-2 + G6.1-3 --> 42,42 --> 73,37 ---> 90,09 - win 90 90 ngày 1;    
G5.4-2 + G6.2-1 --> 42,42 --> 73,37 ---> 90,09 - win 90 90 ngày 1;    

G1.1-2 + G3.4-4 --> 42,42 --> 27,27,27,72 ---> 24,42 - win 42 ngày 2;    
G2.2-3 + G3.4-4 --> 42,42 --> 27,27,27,72 ---> 24,42 - win 42 ngày 2;    

G3.5-5 + G5.4-1 --> 42,42 --> 16,16 ---> 26,62 - win 26 ngày 3;    
G5.3-3 + G5.4-1 --> 42,42 --> 16,16 ---> 26,62 - win 26 ngày 3;    

G1.1-2 + G5.4-2 --> 42,42 --> 27,27,27,72 ---> 29,92 - win 92 ngày 1;    
G2.2-3 + G5.4-2 --> 42,42 --> 27,27,27,72 ---> 29,92 - win 92 ngày 1;    

G5.3-4 + G5.5-4 --> 28,28 --> 83,83,83 ---> 73,37 - win 73 37 ngày 3;    
G5.5-4 + G7.1-2 --> 28,28 --> 83,83,83 ---> 37,73 - win 37 73 ngày 3;    
G5.3-4 + G6.2-2 --> 42,42 --> 83,83,83 ---> 73,37 - win 73 37 ngày 3;    
G6.2-2 + G7.1-2 --> 42,42 --> 83,83,83 ---> 37,73 - win 37 73 ngày 3;    

G3.4-4 + G5.3-4 --> 42,42 --> 73,37 ---> 47,74;    
G3.4-4 + G7.1-2 --> 42,42 --> 73,37 ---> 47,74;    

G3.4-5 + G5.3-4 --> 42,42 --> 83,83,83 ---> 77,77;    
G3.4-5 + G7.1-2 --> 42,42 --> 83,83,83 ---> 77,77;    

G3.4-5 + G6.3-2 --> 42,42 --> 83,83,83 ---> 78,87 - win 78 ngày 1;    
G5.3-4 + G7.2-1 --> 42,42 --> 83,83,83 ---> 78,87 - win 78 ngày 1;    
G7.1-2 + G7.2-1 --> 42,42 --> 83,83,83 ---> 78,87 - win 78 ngày 1;    

G5.3-4 + G5.4-2 --> 42,42 --> 37,73 ---> 79,97 - win 79 79 ngày 3;    
G5.4-2 + G7.1-2 --> 42,42 --> 73,37 ---> 97,79 - win 79 79 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 73 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
52 (30 lần) - win 52 ngày 1;    71 (35 lần) - win 71 ngày 2;    40 (29 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 73 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
25,52 (47 lần) - win 52 ngày 1;    22,77 (47 lần) - win 22 ngày 2;    07,70 (40 lần) - win 70 70 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
36,63 (44 lần) ;    16,61 (50 lần) - win 61 ngày 1;    25,52 (42 lần) - win 52 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (51 lần) ;    01,10 (41 lần) - win 10 ngày 1;    34,43 (37 lần) - win 34 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (50 lần) - win 26 ngày 3;    11,66 (43 lần) ;    12,21 (41 lần) - win 12 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
13 - win 13 ngày 3;    57 - win 57 ngày 2;    69 - win 69 ngày 2;    97;    99;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
13,31 - win 13 ngày 3;    24,42 - win 42 ngày 2;    44,99;    

+ Cầu vượt max:
G5.1-1 + G7.3-2 ---> 06,60;    
G2.2-5 + G3.1-1 ---> 95,59;    
G3.4-5 + G5.1-1 ---> 70,07 - win 70 70 ngày 2;    G3.3-5 + G6.1-3 ---> 70,07 - win 70 70 ngày 2;    
G5.2-4 + G5.3-1 ---> 38,83 - win 83 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G0.1-1 + G3.5-5 ---> 12,21 - win 12 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G1.1-4 + G2.2-1 ---> 30,03 - win 30 03 ngày 1;    
G3.5-5 + G5.6-1 ---> 24,42 - win 42 ngày 2;    
G3.4-5 + G6.2-2 ---> 73,37 - win 73 37 ngày 3;    

        THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 13/04/2024
                      (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.1-5 + G3.4-4 --> 62,62,62 --> 42,42 ---> 07,70 - win 70 ngày 1;    
G3.1-5 + G5.4-2 --> 62,62,62 --> 42,42 ---> 07,70 - win 70 ngày 1;    

G3.4-4 + G6.2-1 --> 21,12 --> 42,42 ---> 73,37 - win 73 37 ngày 1;    
G5.4-2 + G6.2-1 --> 21,12 --> 42,42 ---> 73,37 - win 73 37 ngày 1;    
G3.4-4 + G6.3-2 --> 62,62,62 --> 42,42 ---> 73,37 - win 73 37 ngày 1;    
G5.4-2 + G6.3-2 --> 62,62,62 --> 42,42 ---> 73,37 - win 73 37 ngày 1;    

G1.1-4 + G3.4-4 --> 22,22 --> 42,42 ---> 57,75 - win 75 ngày 2;    
G1.1-4 + G5.4-2 --> 22,22 --> 42,42 ---> 57,75 - win 75 ngày 2;    
G3.4-4 + G5.4-3 --> 21,12 --> 42,42 ---> 75,57 - win 75 ngày 2;    
G5.4-2 + G5.4-3 --> 21,12 --> 42,42 ---> 75,57 - win 75 ngày 2;    

G3.4-4 + G5.3-3 --> 62,62,62 --> 42,42 ---> 76,67 - win 67 ngày 2;    
G5.3-3 + G5.4-2 --> 62,62,62 --> 42,42 ---> 67,76 - win 67 ngày 2;    
G3.6-2 + G4.2-3 --> 62,62,62 --> 87,78 ---> 76,67 - win 67 ngày 2;    
G3.6-2 + G5.1-1 --> 62,62,62 --> 87,78 ---> 76,67 - win 67 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 56 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
10 (28 lần) - win 10 ngày 1;    20 (25 lần) - win 20 20 20 ngày 2;    47 (30 lần) - win 47 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 56 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
37,73 (52 lần) - win 37 73 ngày 1;    14,41 (52 lần) - win 41 ngày 2;    02,20 (42 lần) - win 20 20 20 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
34,43 (58 lần) ;    16,61 (47 lần) - win 16 16 ngày 1;    23,32 (50 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
79,97 (50 lần) ;    49,94 (49 lần) - win 94 ngày 1;    26,62 (45 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
57 - win 57 ngày 3;    66;    95;    99 - win 99 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
24,42 - win 42 ngày 3;    69,96 - win 96 ngày 2;    79,97;    

+ Cầu vượt max:
G5.1-1 + G7.3-2 ---> 62,26;    
G3.1-2 + G5.5-4 ---> 58,85 - win 58 85 ngày 1;    
G2.2-5 + G3.1-1 ---> 33;    

- Cầu chạm max:
G3.4-5 + G5.1-1 ---> 86,68;    
G3.3-5 + G6.1-3 ---> 23,32;    G5.2-4 + G5.3-1 ---> 32,23;    

        THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 12/04/2024
                      (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-5 + G3.4-2 --> 10,10,10 --> 62,62,62 ---> 30,03 - win 30 03 ngày 3;    
G3.4-2 + G5.6-4 --> 10,10,10 --> 62,62,62 ---> 03,30 - win 03 30 ngày 3;    

G3.1-4 + G7.1-1 --> 10,10,10 --> 62,62,62 ---> 61,16 - win 61 ngày 1;    
G3.3-3 + G4.4-2 --> 10,10,10 --> 62,62,62 ---> 61,16 - win 61 ngày 1;    

G3.1-4 + G6.2-1 --> 10,10,10 --> 21,12 ---> 62,26;    
G3.3-3 + G5.4-3 --> 10,10,10 --> 21,12 ---> 62,26;    

G2.2-5 + G7.2-2 --> 10,10,10 --> 62,62,62 ---> 35,53 - win 35 53 ngày 1;    
G5.6-4 + G7.2-2 --> 10,10,10 --> 62,62,62 ---> 35,53 - win 35 53 ngày 1;    

G2.2-5 + G3.3-3 --> 10,10,10 --> 62,62,62 ---> 36,63 - win 36 63 ngày 1;    
G3.3-3 + G5.6-4 --> 10,10,10 --> 62,62,62 ---> 63,36 - win 63 36 ngày 1;    

G3.4-4 + G5.1-2 --> 68,68,68 --> 22,22 ---> 44,44;    
G5.1-2 + G5.4-2 --> 68,68,68 --> 22,22 ---> 44,44;    
G3.4-4 + G7.2-1 --> 68,68,68 --> 62,62,62 ---> 44,44;    
G5.4-2 + G7.2-1 --> 68,68,68 --> 62,62,62 ---> 44,44;    

G3.4-4 + G5.6-3 --> 68,68,68 --> 21,12 ---> 45,54;    
G3.4-4 + G6.1-2 --> 68,68,68 --> 21,12 ---> 45,54;    
G5.4-2 + G5.6-3 --> 68,68,68 --> 21,12 ---> 45,54;    
G5.4-2 + G6.1-2 --> 68,68,68 --> 21,12 ---> 45,54;    

G0.1-2 + G3.3-3 --> 10,10,10 --> 62,62,62 ---> 46,64 - win 64 ngày 3;    
G2.1-2 + G3.1-4 --> 10,10,10 --> 62,62,62 ---> 46,64 - win 64 ngày 3;    

G3.1-2 + G3.2-2 --> 10,10,10 --> 97,79 ---> 49,94 - win 94 ngày 2;    
G3.2-2 + G3.5-3 --> 10,10,10 --> 79,97 ---> 94,49 - win 94 ngày 2;    

G2.1-4 + G3.1-4 --> 10,10,10 --> 12,21 ---> 56,65 - win 56 ngày 1;    
G3.1-4 + G3.3-2 --> 10,10,10 --> 21,12 ---> 65,56 - win 56 ngày 1;    

G2.1-4 + G7.3-1 --> 10,10,10 --> 12,21 ---> 57,75 - win 75 ngày 3;    
G3.3-2 + G7.3-1 --> 10,10,10 --> 12,21 ---> 57,75 - win 75 ngày 3;    

G3.6-2 + G5.6-3 --> 68,68,68 --> 21,12 ---> 85,58 - win 85 58 ngày 2;    
G3.6-2 + G6.1-2 --> 68,68,68 --> 21,12 ---> 85,58 - win 85 58 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 38 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
46 (36 lần) ;    40 (29 lần) - win 40 ngày 1;    12 (26 lần) - win 12 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 38 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
46,64 (49 lần) - win 64 ngày 3;    14,41 (47 lần) - win 41 ngày 3;    67,76 (50 lần) - win 67 ngày 3;    

+ Thống kê khi đầu 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
44,99 (50 lần) - win 99 ngày 2;    36,63 (50 lần) - win 36 63 ngày 1;    57,75 (49 lần) - win 75 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
05;    15 - win 15 ngày 3;    32;    57;    66;    95;    99 - win 99 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
11,66;    24,42 - win 42 42 ngày 1;    79,97;    

+ Cầu vượt max:
G5.1-1 + G7.3-2 ---> 75,57 - win 75 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G3.1-2 + G5.5-4 ---> 48,84;    
G2.2-5 + G3.1-1 ---> 31,13 - win 13 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.4-5 + G5.1-1 ---> 47,74 - win 47 ngày 2;    
G3.3-5 + G6.1-3 ---> 92,29 - win 92 ngày 3;    
G5.2-4 + G5.3-1 ---> 64,46 - win 64 ngày 3;    
G3.3-1 + G4.4-2 ---> 51,15 - win 51 ngày 1;    

        THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 11/04/2024
                      (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.3-4 + G4.1-3 --> 32,32 --> 69,69 ---> 56,65 - win 56 ngày 2;    
G3.3-4 + G4.2-3 --> 32,32 --> 69,69 ---> 56,65 - win 56 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 10 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
94 (36 lần) - win 94 ngày 3;    82 (31 lần) ;    74 (32 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 10 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (56 lần) - win 94 ngày 3;    11,66 (44 lần) ;    28,82 (49 lần) - win 28 28 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
36,63 (44 lần) - win 36 ngày 1;    16,61 (48 lần) - win 61 ngày 2;    11,66 (49 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
05;    32;    49;    57 - win 57 ngày 1;    65;    66;    72 - win 72 ngày 3;    99 - win 99 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
11,66;    24,42 - win 24 ngày 1;    79,97 - win 79 97 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G5.1-1 + G7.3-2 ---> 67,76;    

- Cầu chạm max:
G2.1-1 + G3.3-1 ---> 44 - win 44 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.1-2 + G5.5-4 ---> 95,59 - win 59 ngày 3;    
G2.2-5 + G3.1-1 ---> 65,56 - win 56 ngày 2;    
G0.1-1 + G5.5-1 ---> 13,31 - win 13 ngày 1;    

        THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 10/04/2024
                      (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.3-3 + G3.5-4 --> 24,24 --> 61,61,16 ---> 12,21 - win 12 21 ngày 2;    
G3.5-2 + G3.5-4 --> 24,24 --> 61,61,16 ---> 12,21 - win 12 21 ngày 2;    
G3.5-4 + G7.1-1 --> 24,24 --> 16,61,61 ---> 21,12 - win 21 12 ngày 2;    
G3.3-3 + G5.5-1 --> 27,72 --> 61,61,16 ---> 12,21 - win 12 21 ngày 2;    
G3.5-2 + G5.5-1 --> 27,72 --> 61,61,16 ---> 12,21 - win 12 21 ngày 2;    
G5.5-1 + G7.1-1 --> 72,27 --> 16,61,61 ---> 21,12 - win 21 12 ngày 2;    

G1.1-1 + G3.3-3 --> 24,24 --> 16,61,61 ---> 31,13 - win 13 ngày 1;    
G1.1-1 + G3.5-2 --> 24,24 --> 16,61,61 ---> 31,13 - win 13 ngày 1;    
G1.1-1 + G7.1-1 --> 24,24 --> 16,61,61 ---> 31,13 - win 13 ngày 1;    

G3.3-3 + G4.4-3 --> 27,72 --> 61,61,16 ---> 15,51 - win 51 ngày 3;    
G3.5-2 + G4.4-3 --> 27,72 --> 61,61,16 ---> 15,51 - win 51 ngày 3;    
G4.4-3 + G7.1-1 --> 72,27 --> 16,61,61 ---> 51,15 - win 51 ngày 3;    

G3.1-3 + G3.3-2 --> 75,57 --> 32,32 ---> 91,19;    
G3.4-3 + G6.2-1 --> 57,75 --> 32,32 ---> 91,19;    

G1.1-3 + G5.5-3 --> 72,27 --> 32,32 ---> 73,37 - win 73 ngày 3;    
G3.6-1 + G5.5-3 --> 72,27 --> 32,32 ---> 73,37 - win 73 ngày 3;    

G1.1-3 + G7.3-2 --> 75,57 --> 32,32 ---> 75,57 - win 57 ngày 1;    
G3.6-1 + G7.3-2 --> 75,57 --> 32,32 ---> 75,57 - win 57 ngày 1;    

G1.1-3 + G3.3-4 --> 75,57 --> 32,32 ---> 76,67;    
G3.3-4 + G3.6-1 --> 57,75 --> 32,32 ---> 67,76;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 47 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
04 (34 lần) ;    84 (40 lần) - win 84 ngày 1;    19 (29 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 47 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (54 lần) - win 84 ngày 1;    04,40 (47 lần) - win 40 ngày 3;    22,77 (45 lần) - win 22 22 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
44,99 (50 lần) - win 99 ngày 1;    11,66 (41 lần) - win 66 ngày 1;    28,82 (46 lần) - win 28 28 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
05;    32;    42 - win 42 42 ngày 3;    57 - win 57 ngày 1;    65;    66 - win 66 ngày 1;    71;    72;    99 - win 99 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
11,66 - win 66 ngày 1;    18,81 - win 81 ngày 3;    79,97 - win 79 97 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G5.1-1 + G7.3-2 ---> 45,54 - win 45 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G3.3-5 + G6.2-1 ---> 31,13 - win 13 ngày 1;    
G2.1-1 + G4.1-3 ---> 69,96 - win 69 69 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G1.1-1 + G2.1-4 ---> 31,13 - win 13 ngày 1;