Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT BẠCH THỦ LOTO RƠI
THEO NGÀY LIÊN TỤC

Từ ngàyĐến ngày
Ngày đầuSố lần quay
Ngày cuốiSố lần quay
Sắp xếp    

Loto22
---
11
23
---
11
24
---
11
25
---
11
26
---
11
27
---
11
28
---
11
29
---
11
30
---
11
01
---
12
Số
lần
về
Số
nháy
Đang
về
Max
về
Đang
gan
Max
gan
10  11  11  440222
702     11  340225
73 2  1   1 340113
18      11  220226
321        1221108
53   12     230255
60   11     220255
62 11       220277
63  11      220266
87        12232208
03      1   110136
05        1 110118
06    1     110155
07    1     110155
12    1     110155
14 1        110188
17     1    110145
261         110199
36      1   110136
39       1  110127
43         1111109
44   1      110166
481         110199
54      1   110136
56 2        120188
57     1    110145
58  1       110177
68    1     110155
79         1111109
83       2  120127
84         1111109
86     1    110145
91   2      120166
00          00001010
01          00001010
02          00001010
04          00001010
08          00001010
09          00001010
11          00001010
13          00001010
15          00001010
16          00001010
19          00001010
20          00001010
21          00001010
22          00001010
23          00001010
24          00001010
25          00001010
27          00001010
28          00001010
29          00001010
30          00001010
31          00001010
33          00001010
34          00001010
35          00001010
37          00001010
38          00001010
40          00001010
41          00001010
42          00001010
45          00001010
46          00001010
47          00001010
49          00001010
50          00001010
51          00001010
52          00001010
55          00001010
59          00001010
61          00001010
64          00001010
65          00001010
66          00001010
67          00001010
69          00001010
71          00001010
72          00001010
74          00001010
75          00001010
76          00001010
77          00001010
78          00001010
80          00001010
81          00001010
82          00001010
85          00001010
88          00001010
89          00001010
90          00001010
92          00001010
93          00001010
94          00001010
95          00001010
96          00001010
97          00001010
98          00001010
99          00001010