Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT BẠCH THỦ LOTO
RƠI THEO ĐẶC BIỆT

Từ ngàyĐến ngày
Ngày đầuSố lần quay
Ngày cuốiSố lần quay
Khi đặc biệt về         Sắp xếp  

Loto29
12
19
15
03
20
19
08
20
27
03
21
05
07
21
18
09
21
06
02
22
25
02
22
07
05
22
11
07
22
Số
lần
về
Số
nháy
Đang
về
Max
về
Đang
gan
Max
gan
051 11      330266
601 2     1 340115
95  1 1   1 330113
011    1    220144
10 1       1221107
111 2       230177
16  1     1 220115
26    1  1  220124
54   1  1   220133
00 2        120188
02      1   110136
03     1    110145
04    1     110155
071         110199
12         1111109
13         1111109
14        1 110118
15 1        110188
17     1    110145
19         1111109
201         110199
24 1        110188
28    1     110155
30 1        110188
32      2   120136
36     1    110145
37  1       110177
42    1     110155
47       1  110127
48  1       110177
52      1   110136
56 1        110188
64      1   110136
65     1    110145
68    1     110155
70  1       110177
71     1    110145
77         1111109
78     1    110145
811         110199
83   1      110166
86 1        110188
88 1        110188
94       1  110127
97      1   110136
98 1        110188
06          00001010
08          00001010
09          00001010
18          00001010
21          00001010
22          00001010
23          00001010
25          00001010
27          00001010
29          00001010
31          00001010
33          00001010
34          00001010
35          00001010
38          00001010
39          00001010
40          00001010
41          00001010
43          00001010
44          00001010
45          00001010
46          00001010
49          00001010
50          00001010
51          00001010
53          00001010
55          00001010
57          00001010
58          00001010
59          00001010
61          00001010
62          00001010
63          00001010
66          00001010
67          00001010
69          00001010
72          00001010
73          00001010
74          00001010
75          00001010
76          00001010
79          00001010
80          00001010
82          00001010
84          00001010
85          00001010
87          00001010
89          00001010
90          00001010
91          00001010
92          00001010
93          00001010
96          00001010
99          00001010