Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT SONG THỦ LOTO
RƠI THEO ĐẶC BIỆT

Từ ngàyĐến ngày
Ngày đầuSố lần quay
Ngày cuốiSố lần quay
Khi đặc biệt về         Sắp xếp  

Loto29
12
19
15
03
20
19
08
20
27
03
21
05
07
21
18
09
21
06
02
22
25
02
22
07
05
22
11
07
22
Số
lần
về
Số
nháy
Đang
về
Max
về
Đang
gan
Max
gan
01,10111 11   1661303
05,501 11   1  440223
02,2011    2   340234
06,602 3     1 360115
14,41     1  11332205
15,5111  2     340255
16,611 1     1 330115
26,62    2 11  340224
29,921     1 1 330115
45,54   11 1   330233
59,95  1 2   1 340113
03,30 1   1    220144
04,401   1     220155
07,701 2       230177
11,661 2       230177
12,21    1    1221104
13,31   1     3241105
24,42 1  1     220155
25,52      2  1231106
36,63 1   1    220144
47,74       12 230217
49,94   1   1  220123
56,65 1   2    230144
58,85 1    1   220134
68,86 1  1     220155
79,97      21  230226
00,55 2        120188
09,90  1       110177
17,71     2    120145
18,812         120199
19,91         1111109
22,77         1111109
23,32      2   120136
27,72         2121109
28,82    1     110155
33,88 1        110188
34,43       1  110127
37,73  1       110177
38,83   1      110166
44,99     1    110145
46,64      1   110136
48,84  1       110177
57,75  1       110177
69,96  1       110177
78,87     1    110145
89,98 1        110188
08,80          00001010
35,53          00001010
39,93          00001010
67,76          00001010