Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT SONG THỦ LOTO RƠI TỪ GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC

Từ ngàyĐến ngày
Ngày đầuSố lần quay
Ngày cuốiSố lần quay
Sắp xếp    

Giải08
05
24
09
05
24
10
05
24
11
05
24
12
05
24
13
05
24
14
05
24
15
05
24
16
05
24
17
05
24
Số
lần
về
Số
nháy
Đang
về
Max
về
Đang
gan
Max
gan
Loto theo giải
G2.111 2 1132 711041104,40
G7.2 1111 112 78041114,41
G3.51  11211  67052245,54
G4.1 1 211 1 167130101,10
G5.41212  1  168140213,31
G5.611  111 2 67031245,54
G7.42221  1 1 69041223,32
G2.2 111  11  55032217,71
G4.2  12 12  157120208,80
G4.3 2  111  156130249,94
G4.411 22  1  57022211,66
G5.211111     55055523,32
G5.3 11  1 13 57021244,99
G5.51 1 11 1  55022226,62
G0.1 12 1 1   45023368,86
G1.1   1   13247330345,54
G6.3 11 1    144120459,95
G7.32 1     1246220526,62
G3.2 1  1    133110409,90
G3.3  11 2    34024408,80
G3.611   1    33024467,76
G5.11   14    36024409,90
G3.41    2    23014438,83
G6.2 1  1     22015567,76
G3.1        3 13011807,70
G6.1    1     11015511,66
G7.1      1   11013645,54