Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT BẠCH THỦ LOTO VỀ THEO ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY LIÊN TỤC

Từ ngàyĐến ngày
Ngày đầuSố lần quay
Ngày cuốiSố lần quay
Khi đặc biệt về       Sắp xếp  
Xem ngày   + + + +      

Về ngày 1Về ngày 2Về ngày 3Về ngày 4Về ngày 5
Loto29
12
19
15
03
20
19
08
20
27
03
21
05
07
21
18
09
21
06
02
22
25
02
22
07
05
22
11
07
22
Số
lần
về
Số
nháy
Đang
về
Max
về
Đang
gan
Max
gan
57111  11 11772302
071 11  1 11662202
191   111  1551303
51  1 2 1 11562202
71    111 11552304
7711 1  1  1551202
80  1211 1  560422
051 11  1   440233
081  11   1 440213
10 11 1    1441204
12   1 11  1441203
201  1  1  1441102
28 1 111    440344
42   1111   440433
52      1111444406
541  11 1   440233
55  11   11 440213
56 1  11   1441203
601 2    21 460214
63 1111     440455
69  1112    450444
70  11 1  1 440212
95  111   1 440313
99     1112 450415
03   1 1 1  330123
061 1    1  330124
111 2    2  350124
1511       1331207
171    1 1  330124
181    2  1 340114
2211  1     330255
23  1 1   1 330113
26    1  1 1331104
32     121  340325
39   1   12 340213
4011       2341207
58 11   1   330233
62    1 1  1331104
64    1 11  330224
74 2      22362206
78    11 1  330224
811    11   330234
831  11     330255
88111       330377
90 11  1    330244
911     1 1 330115
92    1 1 1 330114
98 1 1     1331105
00 2   1    230144
011    1    220144
02 1    1   220134
04    11    220244
13   1     1221105
16  1     1 220115
21  1 1     220155
24 11       220277
2911        220288
31       2 2241107
41     1   1221105
43       11 220217
44 1      1 220116
4521        230288
46       11 220217
47      11  220226
48  1     1 220115
49   11     220255
53   1  1   220133
65     1   1221105
681   1     220155
79      11  220226
85   1    1 220114
941      1  220126
97  1   1   220133
09     1    110145
14        1 110118
25      1   110136
27         2121109
30 1        110188
33       2  120127
34 1        110188
35   1      110166
36     1    110145
37  1       110177
38         1111109
50       1  110127
59    1     110155
611         110199
66 1        110188
67   1      110166
75 1        110188
86 1        110188
87  1       110177
89   1      110166
96       1  110127
72          00001010
73          00001010
76          00001010
82          00001010
84          00001010
93          00001010