Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT BẠCH THỦ LOTO VỀ THEO ĐẦU CÂM
THEO NGÀY LIÊN TỤC

Từ ngàyĐến ngày
Ngày đầuSố lần quay
Ngày cuốiSố lần quay
Khi câm đầu       Sắp xếp  
Xem ngày      

Về ngày 1Về ngày 2Về ngày 3Về ngày 4Về ngày 5
Loto23
02
24
1
07
03
24
1
15
03
24
1
22
03
24
13
28
04
24
1
11
05
24
1
16
05
24
1
10
06
24
1
19
07
24
1
21
07
24
1
Số
lần
về
Số
nháy
Đang
về
Max
về
Đang
gan
Max
gan
421 111  11 660312
8212 111  1 670312
21   111 1 2561303
2211 1   1 1551203
401  1111   550433
5211   1 11 550213
601  21  11 560212
041 1 1   1 440113
08   111   1441303
4411     1 1441205
452   1 2 1 460113
50 111   1  440323
62  1  12 1 450212
65 1   1  11442203
701 1   11  440223
89 1  11  1 440212
902    12 1 460214
97 11  1  1 440212
02    1   12342204
07 1     12 340215
09  12   1  340223
11 2    2  1351104
12   11    1331204
14 1 1   1  330123
15  1    11 330214
16   1    11332204
191 1  1    330144
20  11 1    330244
23      11 2341206
27 111      330366
30   111    330344
311     11  330225
32   21 1   340233
331    1   2341104
361       11332207
371   1  1  330123
38     11  1331205
511  1 1    330144
54      21 1341206
64    1  11 330214
67  1   2 1 340113
73   1   2 1341103
75    11  1 330214
77  1 1   1 330113
91    11 1  330224
961      1 1331106
991     1  1331105
00   1   1  220123
01   1    1 220114
03    2   1 230114
05     1 1  220125
13  1      1221106
18    1   1 220114
2411        220288
25 11       220277
26 12       230277
28    1    1221104
4312        230288
471    1    220144
48    1    1221104
49  1   1   220133
55   1   1  220123
5611        220288
58  1     1 220115
59    11    220244
61   11     220255
63 1   1    220144
6911        220288
74  1 1     220155
76    11    220244
79  11      220266
80     12   230235
94 2     1  230125
06     1    110145
10      1   110136
29         1111109
34  1       110177
351         110199
39        1 110118
41      1   110136
46  1       110177
53       1  110127
57     1    110145
68      1   110136
71      1   110136
72        1 110118
78 1        110188
83  2       120177
84  1       110177
85   1      110166
86         1111109
87 2        120188
88     1    110145
92  1       110177
93       1  110127
95      1   110136
98         1111109
17          00001010
66          00001010
81          00001010