Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT BẠCH THỦ LOTO VỀ THEO ĐẦU CÂM
THEO NGÀY LIÊN TỤC

Từ ngàyĐến ngày
Ngày đầuSố lần quay
Ngày cuốiSố lần quay
Khi câm đầu       Sắp xếp  
Xem ngày      

Về ngày 1Về ngày 2Về ngày 3Về ngày 4Về ngày 5
Loto09
06
23
15
28
06
23
5
29
06
23
5
02
07
23
45
23
07
23
5
29
08
23
5
10
09
23
58
20
09
23
45
23
10
23
57
13
11
23
258
Số
lần
về
Số
nháy
Đang
về
Max
về
Đang
gan
Max
gan
022 11 11  1671202
3622 11 1  1681202
51  12 1 11 560212
521   211  1561303
62  111 1 1 550312
04  1 1 11  440222
221 2 1   2 460113
24 112 1    450344
26 1  11  1 440212
41     111 1441305
66  1 1  2 1451102
6811   12   450233
82  1111    440444
83 212    1 460314
87 1    1 11442204
92 21    1 1451204
98 1    1 13462204
00     11  2341205
071 1      1331106
08  11    1 330214
09     12 1 340215
1611      1 330216
281    1 1  330124
34  111     330355
371   11    330244
3811 1      330266
391    1   1331104
401     1 1 330115
43 1      11332206
4711     1  330225
541  1   1  330123
56    121   340334
581     11  330225
59  1 1   2 340113
69  1   1  1331103
74    111   330334
75 1    1  1331104
79  2 2 1   350133
841 1  1    330144
89  2 1  1  340122
94   1  12  340223
96  11 1    330244
97    21   2351204
01 1 1      220166
03     1 1  220125
05   31     240255
06   11     220255
10   1     1221105
13 11       220277
141        2231108
17 1     1  220125
18    1   2 230114
20 1     1  220125
27     1 1  220125
30  1 1     220155
35 1    1   220134
4411        220288
451       1 220117
49   1     1221105
53    1    1221104
55        11222208
57        11222208
60 1 1      220166
631      2  230126
64   1   1  220123
73 1      1 220116
76 1      1 220116
811     1   220135
881       1 220117
90 1  2     230155
91  1    1  220124
93     11   220235
11     1    110145
12      1   110136
15     1    110145
19  2       120177
21       1  110127
23      2   120136
25       1  110127
29        2 120118
32        1 110118
331         110199
42    1     110155
46       1  110127
48         1111109
501         110199
65        1 110118
67   1      110166
70   1      110166
71     2    120145
72     1    110145
80       3  130127
951         110199
99 1        110188
31          00001010
61          00001010
77          00001010
78          00001010
85          00001010
86          00001010