Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT SONG THỦ LOTO VỀ THEO ĐẦU CÂM
THEO NGÀY LIÊN TỤC

Từ ngàyĐến ngày
Ngày đầuSố lần quay
Ngày cuốiSố lần quay
Khi câm đầu       Sắp xếp  
Xem ngày      

Về ngày 1Về ngày 2Về ngày 3Về ngày 4Về ngày 5
Loto09
06
23
15
28
06
23
5
29
06
23
5
02
07
23
45
23
07
23
5
29
08
23
5
10
09
23
58
20
09
23
45
23
10
23
57
13
11
23
258
Số
lần
về
Số
nháy
Đang
về
Max
về
Đang
gan
Max
gan
02,202111 111 1891401
26,62 111211 2 790611
36,6332 11 12 17111201
89,98 12 1 11137104401
04,401 1 1 211 670311
25,521   2111 1671403
28,821 1112 1  670422
34,43 1111   11662403
47,7411  1111  660422
09,90 1  212 1 570312
11,66  1 11 2 1561202
14,411    111 3571304
15,51  12 2 11 570212
24,42 11211    560544
29,92 21    121573304
37,7311  11  1 550212
38,831313    1 590414
69,96  21 11  1561202
79,97  2 411  25101302
00,55     11 13462205
03,30  1 11 1  440222
07,701 11     1441205
08,80  11   31 460213
18,811   1 1 2 450113
22,771 2 1   2 460113
35,53 1  1 1  1441102
39,931    21  1451204
45,542  1   11 450213
48,841 1  1   1441103
49,94   2  12 1461203
56,65    121 1 450314
57,75 1    1 12452204
59,951 1 1   2 450113
68,8611   12   450233
78,87 1    1 11442204
01,10 1 2     1341105
05,501  31     350255
06,60 1 21     340255
16,6111      1 330216
17,71 1   2 1  340123
58,851     11  330225
67,76 1 1    1 330114
12,21      11  220226
13,31 11       220277
19,91  3    1  240124
23,32      2 1 230116
27,72     2 1  230125
33,882       1 230117
44,9912        230288
46,64   1   2  230123