Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT SONG THỦ LOTO VỀ THEO ĐẦU CÂM
THEO NGÀY LIÊN TỤC

Từ ngàyĐến ngày
Ngày đầuSố lần quay
Ngày cuốiSố lần quay
Khi câm đầu       Sắp xếp  
Xem ngày      

Về ngày 1Về ngày 2Về ngày 3Về ngày 4Về ngày 5
Loto22
01
24
0
27
01
24
05
03
02
24
07
09
03
24
0
09
04
24
0
12
04
24
06
10
05
24
0
17
05
24
0
25
05
24
0
16
06
24
0
Số
lần
về
Số
nháy
Đang
về
Max
về
Đang
gan
Max
gan
25,522  11111218107702
12,21211 211 1 790311
46,641 21 121 27101301
69,96 1  1121227106602
78,87 33 11112 7120511
00,5511121 2   680533
02,20 11 132  1691302
08,80   311113 6100613
16,61121  1 11 670312
34,43 111   111663303
79,9711212 1   680533
89,98111  1  11662302
03,30 1 2 21  2581202
15,51 111 1  2 560312
22,771   2 14 1591203
28,8211   121  560323
35,53 1  11 1 1551202
38,83 1 111   1551303
44,99  111 1 1 550312
47,7411 11  1  550222
49,9421   1 1 1561203
56,65 11  1 1 1551202
57,752  121  1 570312
68,861111  1   550433
07,70    1  211453304
09,90   1 2 1 2461103
14,41113  1    460344
26,62 1 13 1   460233
33,88  12    21462204
45,5421  1 1   450233
59,95  1   1 11442203
67,76     1111 440415
04,40  1    21 340214
05,50   1  11  330223
06,601  1  1   330133
11,66311       350377
17,712      1 2351106
18,81  1   11  330223
19,911      1 1331106
24,42  1 1    1331104
27,72  1     11332205
29,92   1 1  1 330113
39,93    1  1 1331104
58,85   1 1  1 330113
01,10 1   1    220144
23,32      1  1221106
36,63   11     220255
37,73   1    1 220114
13,31    1     110155
48,84 1        110188