Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT SONG THỦ LOTO VỀ THEO ĐUÔI CÂM
THEO NGÀY LIÊN TỤC

Từ ngàyĐến ngày
Ngày đầuSố lần quay
Ngày cuốiSố lần quay
Khi câm đuôi       Sắp xếp  
Xem ngày      

Về ngày 1Về ngày 2Về ngày 3Về ngày 4Về ngày 5
Loto07
01
24
046
09
01
24
6
10
01
24
6
11
01
24
6
23
02
24
26
14
03
24
6
17
03
24
68
24
03
24
6
26
04
24
6
04
05
24
6
Số
lần
về
Số
nháy
Đang
về
Max
về
Đang
gan
Max
gan
35,5311 111111 880611
02,201  1 11111775502
19,91211 11 12 790311
25,52   1111112787703
39,931 11 1 111773301
45,54111 21 1 2791301
13,312 211 21  690322
22,771 111  2 1671302
27,72 1 1 11 12672201
59,9512 1 11  2681202
06,60   11 111 550313
09,90 22 211   580333
16,611  1 1 11 550212
18,81 111 1  1 550312
23,32221  13   590333
28,82 12 1 1  1561202
34,43 11 11  1 550212
47,74  211 1 1 560312
48,84 111 1  1 550312
49,94  1  2111 560412
56,651 121   1 560313
57,752 11 1  1 560212
79,97 11  12 1 560212
04,4011  2  1  450222
07,70 1  1  11 440212
11,66  1  1 12 450212
12,212 1    11 450214
15,51   111   1441303
24,42    2 131 470314
33,8811 11     440255
37,73 1  1  1 2451102
38,83 1 1   1 2451103
44,99    21 11 450214
67,76 1   11  2451203
69,96   12  1 1451203
78,872 2   1  1461103
89,982     1 11452205
00,55 1 4 1    360144
03,301       11332207
14,41 1   1 1  330123
36,63    1 1  2341104
46,6412     1  340225
58,85  31 2    360244
68,861  1     1331105
01,10 1 1      220166
05,50 1       1221107
08,80      2 1 230116
26,62     11   220235
29,92      22  240226
17,71        1 110118