Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT SONG THỦ LOTO VỀ THEO ĐUÔI CÂM
THEO NGÀY LIÊN TỤC

Từ ngàyĐến ngày
Ngày đầuSố lần quay
Ngày cuốiSố lần quay
Khi câm đuôi       Sắp xếp  
Xem ngày      

Về ngày 1Về ngày 2Về ngày 3Về ngày 4Về ngày 5
Loto22
04
23
056
16
05
23
56
22
05
23
6
01
06
23
6
05
08
23
6
16
08
23
6
23
08
23
56
16
09
23
6
02
10
23
68
29
11
23
46
Số
lần
về
Số
nháy
Đang
về
Max
về
Đang
gan
Max
gan
35,5321 113 21 7110311
37,731  1111 21782402
00,55 2 11 1 31692201
05,50   21 1221694403
15,513 11 22 1 6100211
16,612 21  11 1681202
19,91  22 1 112693302
25,5211 1  111 660312
26,6211 11  1 2671202
47,74  1 111 11662302
57,75  1 21112 680512
67,761111 11   660433
07,70  11 12  2571202
24,4212 11  1  560222
27,72 12  1 11 560212
28,82222 1   1 580313
36,6311 2    11562204
38,8311  21 1  560222
39,9312    112 570314
44,99 11   1 12562203
58,85  12  11 1561202
79,9711 1   1 1551203
89,98  1 12 1 1561202
02,20   111   1441303
03,30 12  2  1 460212
13,3112     1 2461205
14,4112  1  1  450222
18,81 1    1 11442204
23,32   13   21472203
34,43   2 1 1 1451103
48,841  1 3   1461103
49,94 2  1 11  450222
56,65    3 112 470314
04,40  1 1 2   340133
06,601     11  330225
08,80  11 1    330244
09,90  2  11   340233
11,66  1   23  360223
12,21 11  1    330244
29,921  1     1331105
33,882   2  1  350123
68,86     11  1331205
17,71  1   1   220133
22,77    21    230244
45,54 1 1      220166
46,64       11 220217
59,951 1       220177
69,961     1   220135
01,10  1       110177
78,87         1111109