Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT SONG THỦ LOTO VỀ THEO GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC

Từ ngàyĐến ngày
Ngày đầuSố lần quay
Ngày cuốiSố lần quay
Khi       về  
Sắp xếp       Xem ngày   + + + +

Về ngày 1Về ngày 2Về ngày 3Về ngày 4Về ngày 5
Loto29
12
19
15
03
20
19
08
20
27
03
21
05
07
21
18
09
21
06
02
22
25
02
22
07
05
22
11
07
22
Số
lần
về
Số
nháy
Đang
về
Max
về
Đang
gan
Max
gan
07,701 22 11 217102201
08,801 1321 11 7100411
15,51111 2 1 12792301
17,711   121111786603
57,75121  11 11782302
00,55 211 1 11 670311
01,10111 11   1661303
12,21  11111  1661502
19,912   112 11682303
22,7722 11 1  1681202
23,32  1 11211 670512
24,42 111111   660633
02,2011 1  2  1561202
04,4011  11   2561203
05,501 11  11  550222
29,9211  1 1 1 550212
36,63 11111    550544
44,99 1   1113 570413
45,5431 11 1   570233
47,74 2    1122584404
58,85 111  1 1 550312
69,96  1112 1  560422
03,30 1 1 1 1  440122
06,602 3    31 490214
11,66112    2  460324
18,812    31 1 470214
25,52      2111454406
26,62    2 11 2461204
28,82 1 111    440344
33,88111    2  450324
38,831  11    1441204
46,64    1 121 450314
49,941  11  1  440222
56,65 1  12   2461203
59,95  112   1 450313
78,87  1 11 1  440222
09,90 11  2    340244
13,31   1   2 3361103
14,41     1  11332205
16,611 1     1 330115
34,43 1     11 330215
39,93   1   12 340213
68,8611  1     330255
79,97  1   21  340223
89,98 1 2     1341105
35,53   2  1   230133
48,84  1     1 220115
27,72         2121109
37,73  1       110177
67,76   1      110166