Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT SONG THỦ LOTO VỀ THEO GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC

Từ ngàyĐến ngày
Ngày đầuSố lần quay
Ngày cuốiSố lần quay
Khi       về  
Sắp xếp       Xem ngày   + + + +

Về ngày 1Về ngày 2Về ngày 3Về ngày 4Về ngày 5
Loto12
08
21
10
02
22
27
02
22
25
04
22
19
05
22
02
06
22
25
06
22
02
10
22
14
07
23
11
09
23
Số
lần
về
Số
nháy
Đang
về
Max
về
Đang
gan
Max
gan
04,402111 11 1 780411
16,61 12  11121795502
23,32 11 11 1147103301
29,9211 1 3113 7110411
67,762121111   790733
06,6011 22  11 680212
19,91 11 1 211 670311
35,5312 1  122 690312
36,63   1121 11672403
46,64 11 1 21 1671201
03,302 1    111563304
09,90 11 1 2 1 560211
13,3111 3 1   1571203
15,51111  1 1  550322
24,42 2  131  1581302
25,52   11 12 1561203
26,62   11  211563303
39,931 1  1  12562202
45,54  12 1  12572202
48,84 1  2 111 560312
49,94  11 1  21562202
57,75 131  1  1571302
59,95  1 1211  560422
05,50111     1 440315
11,66     3121 470415
22,77   12 12  460223
37,73 11 1    1441204
38,83   1111   440433
47,74   22 1 1 460213
58,85   111   1441303
69,961 2   11  450223
89,98111     1 440315
00,55   1 1 1  330123
01,10   2   1 1341103
07,70      12 1341206
12,21  1 1 2   340133
14,41 2 1   2  350123
18,81  111     330355
27,7222       2361207
44,991   11    330244
78,87 1  1    1331104
79,97    1   11332204
02,20 11       220277
08,80        11222208
17,712 1       230177
33,882     2   240135
34,432    1    230144
56,65 1 1      220166
68,863       1 240117
28,82    1     110155