Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT SONG THỦ LOTO VỀ THEO BẠCH THỦ LOTO
THEO NGÀY LIÊN TỤC

Từ ngàyĐến ngày
Ngày đầuSố lần quay
Ngày cuốiSố lần quay
Khi có Loto       Sắp xếp  
Xem ngày   + + + +    

Về ngày 1Về ngày 2Về ngày 3Về ngày 4Về ngày 5
Loto28
04
24
30
04
24
02
05
24
04
05
24
06
05
24
07
05
24
08
05
24
09
05
24
14
05
24
15
05
24
Số
lần
về
Số
nháy
Đang
về
Max
về
Đang
gan
Max
gan
89,98132111212 9140911
03,3031 11 11118104401
59,951112 111 1891401
22,771121121   790733
25,52 1 2 212337145501
28,8221211  1 1791502
67,7612 22 11  690222
06,6011  1 1  2561202
16,6111    111 550314
18,81111 1  1  550322
34,43 11  11  1551202
35,53 1  111 1 550312
36,63 1 2 1 11 560211
37,731  2211   570433
46,64111    11 550314
57,751 2 11 2  570222
68,86  111 1  2561302
00,55  2   11 1451203
01,10    122 1 460314
04,402   2  11 460213
07,70 1   1 21 450213
11,66 11 11    440244
12,212 1   1 3 470113
17,71    2 121 460314
26,62     1111 440415
27,72 1 2    11452204
29,92 1   1  12452203
33,88 11    13 460214
39,93 1 12    1451204
45,541 12  1   450233
49,94    111 1 440314
58,85  1 111   440333
05,50 1 11     330255
09,90     1  22352205
13,31 12     1 340215
14,41    1 21  340224
15,51   1   2 1341103
19,911    1 1  330124
24,421    1   2341104
38,83  12     1341205
44,99  1   1  2341103
47,741    1   1331104
48,841    1   1331104
56,65     21  1341205
69,96  11   2  340223
78,87  21  1   340233
79,97 1  21    340244
02,201  1      220166
23,3211        220288
08,801         110199