Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT SONG THỦ LOTO VỀ THEO 2 LOTO CÙNG VỀ
THEO NGÀY LIÊN TỤC

Từ ngàyĐến ngày
Ngày đầuSố lần quay
Ngày cuốiSố lần quay
Khi có Loto       và loto  
Sắp xếp       Xem ngày   + + + +

Về ngày 1Về ngày 2Về ngày 3Về ngày 4Về ngày 5
Loto26
01
24
06
02
24
12
05
24
13
05
24
05
06
24
06
06
24
09
06
24
04
07
24
12
07
24
14
07
24
Số
lần
về
Số
nháy
Đang
về
Max
về
Đang
gan
Max
gan
04,40121 111  1781302
25,52 1 111 111773301
69,96 211 1211 790411
01,101  121 11 670312
06,60 12 1 111 670311
09,90 12 1122  690422
44,99 111 1 1 1661301
48,84 1 2 11 21682201
56,65  111 112 670312
67,761 1   1121674403
05,50 2  1111  560422
11,66 1 112   1561303
13,311112   2  570423
14,41   13  112583303
16,611  2221   580433
18,81 1 21  1 3581202
24,421    111 1551304
26,62 341 1 1  5100322
28,82   11 1 21562203
35,53 11    122573304
36,63  112  1 2571302
37,73211   1 1 560313
59,951 1 111   550333
00,55  1    111443304
02,201 2 1   1 450113
07,702 1 2   1 460113
08,801  1  1  1441102
19,913 11 1    460244
23,321   111   440333
27,722 2    11 460214
33,88    111 2 450314
34,43 2 1 1   1451103
38,83 111  1   440333
39,93    11 1 1441204
46,64 1    11 1441204
47,74 1  112   450333
49,942 1    1 2461104
57,751    111  440324
58,85   1 111  440323
68,861    1 11 440214
79,971  1    11442204
03,30   1 1   2341103
12,211    1  1 330114
15,511    1  1 330114
17,711   1     220155
29,92      21  230226
78,87 1    1   220134
89,98 1      1 220116
22,77 1        110188
45,54   2      120166