Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT SONG THỦ LOTO VỀ THEO 3 LOTO CÙNG VỀ
THEO NGÀY LIÊN TỤC

Từ ngàyĐến ngày
Ngày đầuSố lần quay
Ngày cuốiSố lần quay
Khi có Loto       và loto       và loto  
Sắp xếp       Xem ngày   + + + +

Về ngày 1Về ngày 2Về ngày 3Về ngày 4Về ngày 5
Loto11
04
22
26
04
22
27
04
22
23
06
22
11
07
22
14
07
22
02
09
22
07
10
22
12
05
23
10
08
23
Số
lần
về
Số
nháy
Đang
về
Max
về
Đang
gan
Max
gan
04,401 222 31 17121301
22,77 1231 1 117102401
01,10 21113  1 690512
14,41 2 111 1 1671301
17,71   11121 1671503
35,53111  11  1661302
58,852112 1 1  680422
59,951 11 11  1661202
02,20  1 1121  560422
07,701 111 1   550333
08,80 121    12572304
13,31   132 1 2591303
15,5111  2   22582203
19,9111 11   1 550213
33,881 1   111 550313
38,8312  12   1571203
56,65 1 12  2 1571202
00,55 124   2  490323
03,301 1  1  1 440112
09,90 1   1 12 450213
11,662211      460466
16,611    2 1 1451104
24,42 2 1  23  480222
25,523 1 11    460244
34,43      2211464406
44,99  11    11442204
46,6411    2  1451204
57,75  111   1 440313
78,871    1 1 1441104
79,97 11    21 450214
89,9821  12    460244
05,501    1  1 330114
06,6011   1    330244
12,21    1 1 2 340114
18,81 21     1 340215
26,62    22   2361204
27,721   2    1341104
28,82111       330377
29,92      11 1331206
36,63      2 11342206
45,54   1  1  1331103
47,74    2  12 350214
48,84   1  3  1351103
67,76 11      1331206
68,86  11    3 350214
23,321     1   220135
37,73  2  1    230144
39,93       41 250217
49,941       1 220117
69,96     1  1 220115