Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT BẠCH THỦ LOTO
VỀ THEO BẠCH THỦ LOTO NHIỀU NHÁY

Từ ngàyĐến ngày
Ngày đầuSố lần quay
Ngày cuốiSố lần quay
Khi Loto       về từ   nháy
Xem ngày   + + + +     Sắp xếp  

Về ngày 1Về ngày 2Về ngày 3Về ngày 4Về ngày 5
Loto10
07
23
25
08
23
04
09
23
30
09
23
06
12
23
28
12
23
23
01
24
13
02
24
08
03
24
30
04
24
Số
lần
về
Số
nháy
Đang
về
Max
về
Đang
gan
Max
gan
061111  1   550433
07 1 1 11  1551202
381 11 11   550233
14111 1     440355
22 11   11  440223
24  1 111   440333
29   11 1 1 440213
411   1  11 440213
43  1  21  1451202
44 1111     440455
5911 1 1    440244
7011 1   1  440223
74   1 113  460323
76 11    1 2451204
87 1 1 1 1  440122
97 22     11462205
011    1 1  330124
03   1  12  340223
08   2 11   340233
131   1   1 330113
15 1 1   1  330123
161    11   330234
1911      2 340216
20     11 2 340215
25   11 1   330233
311     1  1331105
3611    1   330234
392       11342207
40    11 2  340224
42111       330377
46  1 1    1331104
501 1  1    330144
51  1 1  1  330122
522  1     1341105
56   2 11   340233
5811  1     330255
60    11   1331204
61    1 1  1331104
631  1     1331105
69    1 1 1 330114
82 1      11332206
85 1   1  1 330113
86  1  2  1 340112
89   1  1  2341103
94   1 1 1  330123
95     11  1331205
96 12 1     340255
09  1   1   220133
18 1       1221107
231  1      220166
27    1    1221104
32   1     1221105
33   3     1241105
34 1      1 220116
352        1231108
37    1  2  230124
47    11    220244
49  2   1   230133
53       11 220217
54       11 220217
572     1   230135
62 1     1  220125
6511        220288
66        11222208
67  1    1  220124
68    1   1 220114
72 12       230277
77        11222208
78    1   2 230114
831      1  220126
84     1  1 220115
90      12  230226
91 1  1     220155
92  1      1221106
93  1  1    220144
02      1   110136
04       1  110127
05         1111109
10        4 140118
11      1   110136
12  1       110177
17    2     120155
21     2    120145
26       1  110127
28        1 110118
30         1111109
45     1    110145
48    1     110155
55  1       110177
71   1      110166
73    2     120155
75 1        110188
80 1        110188
81      1   110136
88   1      110166
98         1111109
99    1     110155
00          00001010
64          00001010
79          00001010