Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT BẠCH THỦ LOTO VỀ THEO TỔNG CÂM
THEO NGÀY LIÊN TỤC

Từ ngàyĐến ngày
Ngày đầuSố lần quay
Ngày cuốiSố lần quay
Khi câm tổng       Sắp xếp  
Xem ngày      

Về ngày 1Về ngày 2Về ngày 3Về ngày 4Về ngày 5
Loto29
05
23
4
02
06
23
4
23
06
23
4
24
06
23
48
03
07
23
4
05
08
23
49
03
10
23
4
12
10
23
4
25
10
23
4
14
11
23
4
Số
lần
về
Số
nháy
Đang
về
Max
về
Đang
gan
Max
gan
331 111   1 550313
47  11 1 1 1551202
621  111   1551303
72  1 1  121563302
83 2  11 2 1571202
94    11111 550514
071  1  1  1441102
20  1 11 1  440222
24  1 1  1 1441102
30111      1441306
43  11    11442204
48  111    1441304
55   1 1 1 1441103
6521   11   450233
681  2   11 450213
79 1     211453305
89  1111    440444
9311    11  440224
001     1 2 340115
09   12  1  340223
11    1 1 1 330114
181 1      1331106
23     1  11332205
27  1   1 1 330113
38     11 1 330215
39 11   1   330233
42 1   1 1  330123
44 1 1   1  330123
4611 2      340266
502   11    340244
52      1 11332206
54  1     11332205
56  1  2   1341103
57 11  1    330244
70 11 1     330255
73  11  1   330233
76    1  12 340214
77    111   330334
82 1    1 1 330114
84   1   11 330213
851   1    1331104
872 11      340266
95   1   11 330213
03  1 1     220155
041    1    220144
05 22       240277
06   1    2 230114
08 2     1  230125
12 1 1      220166
13   11     220255
15  1      1221106
16   1  1   220133
19       11 220217
211   1     220155
25 1  1     220155
28     11   220235
31    1 1   220134
32     2   1231105
35   1   3  240123
372    1    230144
4011        220288
41 2   1    230144
49      1 1 220116
58  1 1     220155
59       1 1221107
611 1       220177
711        3241108
74  1      1221106
75 1   1    220144
81   1    1 220114
86      21  230226
88     2  1 230115
92    1 1   220134
961        2231108
97    1  1  220124
10        1 110118
14    1     110155
17       1  110127
22     1    110145
26 2        120188
29      2   120136
34   2      120166
36      1   110136
45 1        110188
511         110199
53     1    110145
602         120199
64      2   120136
66      1   110136
67    1     110155
69  1       110177
78   1      110166
80      1   110136
91  1       110177
98         1111109
99 1        110188
01          00001010
02          00001010
63          00001010
90          00001010