Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT SONG THỦ LOTO VỀ THEO TỔNG CÂM
THEO NGÀY LIÊN TỤC

Từ ngàyĐến ngày
Ngày đầuSố lần quay
Ngày cuốiSố lần quay
Khi câm tổng       Sắp xếp  
Xem ngày      

Về ngày 1Về ngày 2Về ngày 3Về ngày 4Về ngày 5
Loto29
05
23
4
02
06
23
4
23
06
23
4
24
06
23
48
03
07
23
4
05
08
23
49
03
10
23
4
12
10
23
4
25
10
23
4
14
11
23
4
Số
lần
về
Số
nháy
Đang
về
Max
về
Đang
gan
Max
gan
00,551  1 11121785502
07,7011111 1  1771502
38,83 2  1212117106602
24,42 11 11 2 1671201
26,6212 111   1671303
27,72  2 1 1131694402
33,881 1112  2 680412
48,84  121  111673302
56,65211  31  1691302
03,30112 1    1561304
05,50222 11    580344
18,811 11    11552204
25,52 1  1 1 11552202
37,732 11 11   560233
39,93121   21  570323
47,74  21 1 1 2571202
49,94    11212 570514
68,861  2  221 580312
79,97 1  1  311573302
89,98  1111   1551403
02,20  1 11 1  440222
12,2111 11     440255
16,611 11  1   440233
28,82 1   12 1 450213
34,43  13    11462204
45,54 11     11442205
46,6411 2  2   460233
58,851 1 2    1451104
59,95   1   211453303
04,4021   1    340244
06,602  1    2 350114
08,80 2    11  340224
09,90   12  1  340223
11,66    1 2 1 340114
13,31   12 1   340233
14,41 2  11    340244
15,511 1      1331106
17,711      1 3351106
19,91  1    11 330214
22,77    121   340334
23,32     3  12362205
35,53   1 1 3  350123
44,99 2 1   1  340123
57,75 21  2    350244
67,76    2  12 350214
69,961 1      2341106
78,872 12      350266
29,92    1 3   240134
01,10        1 110118
36,63      1   110136