Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT BẠCH THỦ LOTO
THEO NGÀY TRONG THÁNG

Từ ngàyĐến ngày
Ngày đầuSố lần quay
Ngày cuốiSố lần quay
Vào      Sắp xếp     
Nếu muốn thống kê loto theo ý muốn, nhập vào ô dưới đây


Loto18
07
23
18
08
23
18
09
23
18
10
23
18
11
23
18
12
23
18
01
24
18
02
24
18
03
24
18
04
24
Số
lần
về
Số
nháy
Đang
về
Max
về
Đang
gan
Max
gan
492  21 111 680312
981 11  31 1681202
04 111 1   1551303
29 1 1 1 12 560211
43 1   111 1551303
5912  211   570333
84 1  111  1551302
90    11111 550514
071 1  1 1  440122
14    1121  450424
17 111  1   440333
48  11 11   440233
52  111    1441304
5511  12    450244
62 1  1  11 440212
761 1   1 1 440113
77   1 11  1441203
781  1  1 1 440112
8211  1   1 440213
89 1  12  1 450212
91 1 1   1 1441103
97  1 1  11 440212
09   1   1 1331103
10     111  330325
13 1  1   2 340113
191 1  1    330144
23  2   1 3 360113
241      11 330216
26  1 1    1331104
271  1    1 330114
36 1    1  1331104
37  1  1   1331103
44  11     1331205
47 1    1 1 330114
51     1 1 1331105
541 1      1331106
561  1   2  340123
58 1  21    340244
64  1   11  330223
661 1  1    330144
711   1 1   330133
73   11    1331204
87111       330377
88   1 1 1  330123
00   2  1   230133
021       1 220117
03    1  1  220124
05 1       1221107
06  1     1 220115
08   1    2 230114
18 1     1  220125
25      1 1 220116
28   1   1  220123
32     1 1  220125
331     1   220135
41    1    1221104
42  21      230266
501      1  220126
61  1      1221106
65 3   1    240144
67  1  1    220144
68 1  1     220155
70    1  1  220124
72  11      220266
741  1      220166
79       11 220217
801        1221108
8511        220288
86 1    1   220134
94    12    230244
95        11222208
96    1    1221104
99 1    1   220134
11      1   110136
12    2     120155
15         1111109
16         1111109
20 1        110188
212         120199
22   1      110166
301         110199
31  1       110177
34    1     110155
35   1      110166
38  1       110177
39   1      110166
401         110199
45       1  110127
46         2121109
53        1 110118
57         1111109
60     1    110145
63        1 110118
69         1111109
92  1       110177
93       1  110127
01          00001010
75          00001010
81          00001010
83          00001010