Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT BẠCH THỦ LOTO
THEO THỨ TRONG TUẦN

Từ ngàyĐến ngày
Ngày đầuSố lần quay
Ngày cuốiSố lần quay
Vào      Sắp xếp     
Nếu muốn thống kê loto theo ý muốn, nhập vào ô dưới đây


Loto15
05
24
22
05
24
29
05
24
05
06
24
12
06
24
19
06
24
26
06
24
03
07
24
10
07
24
17
07
24
Số
lần
về
Số
nháy
Đang
về
Max
về
Đang
gan
Max
gan
32   111211 670613
81  11  1111664402
03  1 1 121 560312
22 11   1 11552203
291  111 1  550322
66  12 111  560322
701   1  111553303
76 11   1 11552203
891 11 2 1  560222
161  1   22 460213
251   1   11442203
301111      440466
61 1  111   440333
6411  1    1441204
83  1 1 1  1441102
00  1     11332205
07  1  1 1  330122
101 1   2   340133
1221    1   340234
15    1  1 1331104
1711       1331207
211  2     1341105
23     12  1341205
24     11  1331205
2612      1 340216
27  1   1 1 330113
311 11      330266
3611       1331207
39  11   1  330223
43 11     1 330215
44 1 11     330255
49  1 11    330244
522 1      1341106
531  1   2  340123
55 1  11    330244
56   111    330344
57    11 1  330224
62 2  1    1341104
63      122 350316
65  1 1 1   330133
74 1  1   1 330113
78 1 1 1    330144
84    1 1 1 330114
941      11 330216
95 1 1 1    330144
97 1     11 330215
981 1 1     330155
01       1 1221107
06 1 1      220166
08 2 1      230166
091 1       220177
11     12   230235
13      1 1 220116
14  2  1    230144
20  11      220266
331        1221108
35   1   1  220123
37    11    220244
4011        220288
41     1  2 230115
42  1  1    220144
45 1 1      220166
46    1  1  220124
47        11222208
54  1 2     230155
59    1    1221104
67   1 1    220144
68 1 1      220166
71    11    220244
75 1  1     220155
79     11   220235
87 1       1221107
882        1231108
901      1  220126
91       1 1221107
92   1  1   220133
93     2  1 230115
02     1    110145
04      1   110136
05        1 110118
18         1111109
19       1  110127
38       1  110127
48   1      110166
50  1       110177
60        1 110118
69    1     110155
721         110199
73         1111109
77     1    110145
80      2   120136
82   1      110166
85         2121109
96  1       110177
99        1 110118
28          00001010
34          00001010
51          00001010
58          00001010
86          00001010