Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT BẠCH THỦ LOTO
THEO THỨ TRONG TUẦN

Từ ngàyĐến ngày
Ngày đầuSố lần quay
Ngày cuốiSố lần quay
Vào      Sắp xếp     
Nếu muốn thống kê loto theo ý muốn, nhập vào ô dưới đây


Loto23
09
23
30
09
23
07
10
23
14
10
23
21
10
23
28
10
23
04
11
23
11
11
23
18
11
23
25
11
23
Số
lần
về
Số
nháy
Đang
về
Max
về
Đang
gan
Max
gan
55   111111 660613
10111 1    1551304
241  11  2 1561202
06  1 1 1  1441102
12 11     21452205
141    1  11442204
29111   2   450333
311  1   1 1441103
44 31   1  1461203
5321 2     1461205
54 1 11  1  440222
58   1 12 2 460213
60 1 1   2 1451103
68 11     11442205
7111    1 1 440214
73  1  1  11442202
79 211     1451305
801  1  11  440222
82  1 1  11 440212
87  111 1   440333
971    1  11442204
03   11   1 330213
04 1    1  1331104
08     21  1341205
13  1    11 330214
15 1  1    1331104
17 1  1  1  330122
18  1 1    1331104
20 11   1   330233
26  1     11332205
33    1  1 1331104
341  1    1 330114
35  1   11  330223
37 1   1 2  340123
38 122      350366
401  11     330255
411      11 330216
49  1 1   1 330113
501  2     1341105
56  1 11    330244
57 1   1 1  330123
59   1 1  2 340113
65    21   1341204
70  2    11 340214
77     311  350325
94    1  11 330214
961      11 330216
02 1  1     220155
07      1  1221106
11 21       230277
16 1       1221107
271   1     220155
28     11   220235
47  1    1  220124
52  2     1 230115
62 1      1 220116
63     1   1221105
66 1     2  230125
69     1   1221105
72     11   220235
74 1   1    220144
752     2   240135
781     1   220135
83  1  1    220144
84    1   1 220114
86   1  1   220133
883   1     240155
89     1  1 220115
91       1 2231107
93    11    220244
99      11  220226
00   1      110166
01      1   110136
21   1      110166
221         110199
25     1    110145
30  1       110177
321         110199
39   1      110166
421         110199
43    1     110155
46       1  110127
48   1      110166
51      1   110136
61   1      110166
67    1     110155
76    2     120155
81   2      120166
85      2   120136
90        1 110118
922         120199
98     3    130145
05          00001010
09          00001010
19          00001010
23          00001010
36          00001010
45          00001010
64          00001010
95          00001010