Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT SONG THỦ LOTO
THEO NGÀY TRONG THÁNG

Từ ngàyĐến ngày
Ngày đầuSố lần quay
Ngày cuốiSố lần quay
Vào      Sắp xếp     
Nếu muốn thống kê loto theo ý muốn, nhập vào ô dưới đây


Loto18
07
23
18
08
23
18
09
23
18
10
23
18
11
23
18
12
23
18
01
24
18
02
24
18
03
24
18
04
24
Số
lần
về
Số
nháy
Đang
về
Max
về
Đang
gan
Max
gan
89,9811111231111013101000
09,90   1111211787703
19,911111 1 1 1771401
48,84 111122  1791602
49,942  222111 7110612
59,9512  211 11792302
00,5511 2121   680433
04,401111 1   1661403
17,7111111 2   670533
25,52  111 1 11662302
26,62 11 2  111673302
28,8211 11  11 660212
29,92 111 1 12 670311
34,43 1  1111 1661402
78,872111  1 1 670412
07,701 1 11 2  560222
14,41    2121 1571404
23,32  2  1113 580412
24,421 21   11 560213
33,881  1 111  550322
37,73  1111   2561403
44,99 111  1  1551302
47,7411 1  1 1 550212
56,6513 1 1 2  580222
67,761 2  11 1 560212
05,5011     1 1441205
08,801  1    21452204
11,661 1  11   440233
13,31 11 1   2 450213
22,77   2 11  1451203
27,721 12    1 450214
36,63 1    1 11442204
45,541 1    1 1441104
46,64  1   11 2451203
58,8512  21    460244
79,97  1 1  22 460212
01,10     111  330325
02,2011      1 330216
03,301   1  1  330123
06,60  1  1  1 330112
15,51     1 1 2341105
68,86 2  1 1   340133
12,212   2     240155
16,61  1      2231106
18,81 1     1  220125
35,53   1    1 220114
39,93   1   1  220123
69,96    1    2231104
38,83  1       110177
57,75         1111109