Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

PHÔI CẦU NĂM - ĐẶC BIỆT

Tạo lưới        
Màu nền              
Màu 3 số đầu              
Màu 2 số cuối              

Màu tô              
Để tô màu cho ô, chọn màu tô bên trên, sau đó nhấn vào ô cần tô màu
(Ô dài hơn là màu đang được chọn)
Chọn năm  
NgàyTH1TH2TH3TH4TH5TH6TH7TH8TH9TH10TH11TH12
142932874447196119052        
210956281747743362909        
362495333891763267364        
410240133005853569389        
538267698768712272666        
672794912673293900312        
769618673840304793374        
891089858527130730147        
948877 9704116510        
1073732 9835214138        
1128285 6833369356        
1213113 0021212073        
1368586391009175390649        
1491138176706916971396        
1563261483311233499369        
1695539348640566796850        
1776553582943939990289        
1854998399037872362904        
1914609758011563626592        
2070964574063514429379        
2145819999378186619980        
22369108248895371         
23874411605359882         
24616615733388274         
25773751554516342         
26203472723459619         
27615793620920645         
28682747764549879         
29753463964837869         
3008524 62135         
3147666 36909