Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

PHÔI CẦU NĂM - BỘ ĐẶC BIỆT

Tạo lưới        
Màu nền              
Màu số đầu              
Màu số cuối              

Màu tô              
Để tô màu cho ô, chọn màu tô bên trên, sau đó nhấn vào ô cần tô màu
(Ô dài hơn là màu đang được chọn)
Chọn năm  
NgàyT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
123441102        
201243304        
304342314        
404000334        
512122211        
644123412        
713342424        
834020224        
922 1401        
1023 0233        
1103 3301        
1213 1223        
1313000344        
1433021414        
1511133414        
1634141200        
1703444434        
1834032304        
1904011324        
2014014424        
2114231103        
22013312         
23140323         
24113324         
25020424         
26243414         
27240404         
28240424         
29143414         
3024 03         
3111 04