Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

PHÔI CẦU TUẦN - BỘ ĐẶC BIỆT

Tạo lưới        
Màu nền              
Màu số đầu              
Màu số cuối              

Màu tô              
Để tô màu cho ô, chọn màu tô bên trên, sau đó nhấn vào ô cần tô màu
(Ô dài hơn là màu đang được chọn)
Số tuần   Cỡ chữ  
T2T3T4T5T6T7CN
12123402   
 000213144403
01012333033304
34040434113323
03223424021402
33120314341244
23134411122324
24140424140304
02041434111224
24013301234414
14003404242403
02130244022414
22241312021433
11120402131200
14031234132223
11002423343434
23041323021202
24220133013312
01040012231424
02041234141201
00232344134424
13023413030323
02114423140102
03140404222304
1414