Trang chủ
Đăng ký   Nick   M.khẩu  
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

PHÔI CẦU TUẦN - BỘ ĐẶC BIỆT

Tạo lưới        
Màu nền              
Màu số đầu              
Màu số cuối              

Màu tô              
Để tô màu cho ô, chọn màu tô bên trên, sau đó nhấn vào ô cần tô màu
(Ô dài hơn là màu đang được chọn)
Số tuần   Cỡ chữ  
T2T3T4T5T6T7CN
13340401341434
12110323140224
00330200143414
02011213240401
13141434024403
01134423120224
04221114142304
12011112130203
13240223331301
24110404031101
01233412010234
34040402011423
44332434120103
22130102132401
01033413443312
24042412010314
01032333220123
22111102443423
34111413230304
12243423340334
03230104240313
11121401120202
13230022022401
04020311142223
24132434